Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 

příspěvková organizace Libereckého kraje

Nadregionální zaměření:  MUZEUM EXOTICKÉ PŘÍRODY, JESKYNNÍ ARCHEOLOGIE A K. H. MÁCHY

Krátký film o historii augustiniánského kláštera v České Lípě zde.

 

Výběrové řízení

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory a část pozemku zahrady k provozování KLÁŠTERNÍ RESTAURACE. Více zde. 


Výzva veřejnosti

Českolipské muzeum má dlouhodobý zájem o předměty denní i sváteční potřeby, o různé písemnosti a korespondence, vybavení domácností apod., aby je mohlo eventuálně zařadit do svých sbírkových fondů. Klenoty jsou pro nás především písemnosti, fotografie a předměty, které pochází z Českolipska. 
S tím souvisí výzva k veřejnosti, kterou muzeum touto cestou činí: Pokud budete vyhazovat či se chcete zbavit přebytečných starých krámů, nabídněte nám je do muzea. Budou-li nás zajímat, zevidujeme je a uložíme, aby nebyly více starými krámy zvány. Více informací zde.

 

Výstavy a akce


Klubovna muzea:
19. 3. 2018: Předkřesťanské duchovní tradice Slovanů.
Pokračování přednáškového cyklu Archeologie raného středověku v rámci programu
Historicko-antropologický seminář 2018. Zahájení v 15:50 hod. Vstup zdarma.

 

 Galerie Chodba:
 9. 3. – 31. 12. 2018: Dámská móda v portrétní malbě – portréty ze sbírky VMG.
 


 

 


Galerie Jídelna:
 2. 3. – 10. 5. 2018: Václav Lahovský – fotografie.

 

 

 


Výstavní síň Josefa Maštálka:
 7. 3. – 15. 4. 2018: Hudební život a česká menšina v době meziválečné.
Výstava k 90. výročí vzniku České hudební školy. 

 

 


Exponát měsíce: Michal Nawka

 

 


 

Ambit: 11. 5. – 17. 11. 2018: 100 let. Výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války.
Dějiny uplynulého století na Českolipsku ve vztahu k dějinám Československa. Slavnostní vernisáž proběhne 10. 5. od 17:00 hod.

 

VMG: 18. 5. 2018: Slavnostní otevření nové stálé historické expozice o historii Českolipska, která bude odrážet nejnovější informace a výsledky historického výzkumu. Právě část historické expozice od středověku po baroko a cechy je poslední, která již řadu let čekala na svou rekonstrukci a aktualizaci. Nová expozice bude prezentovat období let 500 - 1750 na Českolipsku a v České Lípě.

 

 

Připravujeme

Ekoporadna ORSEJ: 22. 3. 2018: Den Vody - vzdělávací akce pro žáky všech typůl škol u příležitosti oslav Světového dne vody. Na akci je nutné předchozí přihlášení!

 


 


Vísecká rychta: 31. 3. 2018: Velikonoce na Vísecké rychtě v Kravařích - řemeslný jarmark, tvořivé dílny, pletení pomlázek, občerstvení. Vystoupení taneční skupiny Patašpička s hudebním doprovodem skupiny Lusatia Consort.
10:00 - 16:00 hodin.  


Historicko-antropologický seminář 2018

vzdělávací projekt Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Tříměsíční bezplatný program v rozsahu 20 lekcí je určen všem zájemcům o archeologii, historické vědy a památkovou péči z řad široké veřejnosti bez věkového omezení. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu. Lektorský tým tvoří specialisté ze 4 odborných organizací.

Seminář 2018 zahrnuje 7 výukových kurzů:

• Úvod do archeologie pravěku a středověku
• Archeologie raného středověku II (předkřesťanská duchovní tradice, počátky českého státu)
• Vybrané kapitoly z kastelologie
• Keltové a středomořský svět

• Česko a Slovensko ve sjednocující se Evropě (1989 – 2000)
• Zamyšlení nad stoletím republiky

Archaelogia Africa – nejvýznamnější památky Maghrebu (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky)

Přednášky probíhají 1-2x týdně, od 15:45/15:50 do 18:00 hod. v přednáškovém sále (Klubovně) ve 2. poschodí
hlavní budovy muzea. 

Termíny nejbližších přednášek:  po 19. 3., po 26. 3., čt 29. 3., čt 5. 4.

Více informací naleznete zde.
 


Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě

Pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

- Expozice jeskynní archeologie (České Švýcarsko, Českolipsko, Český ráj, Broumovsko, Ještědský kras, Jesenický kras, Ledové sluje v Podyjí)
- Zpřístupněné jeskyně Čech, Moravy a Slezska
- Archeologie České Lípy
- Vězeňský kout
- Virtuální prohlídka středověké České Lípy

Těšíme se na Vás v dubnu 2018 s našimi zkušenými průvodci Jan Kostuněm a akademickým malířem Atilou Vörösem.

Podrobné informace naleznete zde.