Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Přehled kulturních a přírodních poměrů severních Čech a Lužice. Ročník 4, rok 1933.

Obsah:

Černý, V.: Zákupská privilegia z r. 1614 – str. 1
Vzpomínky z Liberecka – str. 5
Zuman, F.: Stavby Albrechta z Valdštejna na Bezdězi a v okolí – str. 8, 37
Sobíšek, Emanuel: Jazykozpytec na pomoc dějepisci – str. 15, 43
Maštálko, Josef: Hrad Milštejn – str. 18
Kinský, Bohumil: Vlastivědné studium Českolipska – str. 25, 46
Maštálko, Josef: Josef Škába – str. 33
Šlajer, Joe: Dolní Poustevna – str. 34
Maštálko, Josef: Vzácná práce – str. 34
Chyský, Čeněk: Frýdlant zámek a město – str. 51
Šimák, Jos. V.: Jablonná, Jablonné, Jablonný? – str. 53
Šimáček, F.: Ke 300. výročí převedení bezdězských mnichů řádu sv. Augustina do kláštera v Bělé pod Bezdězem r. 1633 – str. 65
Mareš, Fr.: Im memoriam Jana Žáka – str. 69
Zuman, F.: František Palacký hostem u nás a v Lužici – str. 72, 128
Strejček, Ferdinand: Také Českolipsko mělo své buditele – str. 73
Šimáček, F.: Velký rybník dokeský (Máchovo jezero) a rybník Břehyňský – str. 75
Kinský, Bohumil: Podještědí a Jizerské hory – str. 77
Kovář, J: Sebnice – str. 90
Zuman, F.: Kníže – demokrat – str. 97
Šimák, J. V.: Rozdíl bratří Berků o zboží Jablonské roku 1565 – str. 108
Maštálko, Josef: Hrad Ostrý – str. 129
J. Do.: Zpráva o valné hromadě českého musejního spolku pro kraj českolipský v České Lípě – str. 136
Maštálko, Josef: Úprava sbírek českého musea pro kraj českolipský – str. 138
Zuman, F.: Putování Augustina Sedláčka naším krajem – str. 140
Šimáček, F.: Kolonisace politického okresu Dubá – str. 143
Sobíšek, Emanuel: Literární počátky Berty Mühlsteinové – str. 148
Vzpomínka (věnováno k 75. narozeninám br. Smoléře) – str. 156
Pekař, Josef: Pozemkové knihy pro Osečnou a okolí v 16. a 17. století – str. 161
Severní národnostní smíšená oblast dle sčítání lidu v r. 1921 a v r. 1930 – str. 164
Kinský, Bohumil: Českolipské památky – str. 166
Sokol, Jiří: Vzpomínka na mého otce – str. 173
Zuman, F.: Profesor Frant. Lothar Ehemant – str. 176
Zuman, F.: Ochrana památek – str. 180
Zuman, F.: Počátky papírny v Benešově nad Ploučnicí – str. 182
Cech kožišnický propůjčuje svůj řád mistrům turnovským. 1591. 24. beřezna v Bělé pod Bezdězem – str. 185

Různé:

Dojmy ze sněmování Národní jednoty severočeské – str. 91
Pro záchranu kultury národa lužickosrbského – str. 92
Prohlášení Československé obce sokolské k událostem v Lužici – str. 93
Romantika českého poustevníka – str. 93
Výsledky sčítání lidu z roku 1930 v polit. okresu Dubá – str. 94
Šimáček, F.: Zacházejte s náhrobními deskami pietně! – str. 95
Maštálko, Josef: Národnostní hranice – nešťastné město Bělá pod Bezdězem – str. 96
Maštálko, Josef: Jubileum pilného pracovníka (Ferd. Šimáček) – str. 157
Maštálko, Josef: Poněmčování – str. 157
Pravda o lužických Srbech – str. 158
Jak zachrániti lužické Srby? – str. 159
Turistický zpravodaj – str. 160
Valná hromada V. českolipsko-mladoboleslavského sboru Národní jednoty severočeské – str. 189
Resoluce – str. 191
Lužičtí Srbové opět promluvili – str. 191
Zástupci lužického lidu protestují proti přesazování lužických učitelů do německých krajů – str. 192
Lužický lid žádá přezkoušení přehmatů nižších úřadů v období poslední revoluce – str. 192