Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Přehled kulturních a přírodních poměrů severních Čech a Lužice. Ročník 7, rok 1936.

Obsah:

Zuman, F.: Od paty vrchu Bezděze – str. 1
Šimák, J. V.: Kniha o Housce – str. 5, 45, 128, 151, 177
Hynek, Bohumil: Čím se živí obyvatelstvo soudního okresu cvikovského – str. 17
Zuman, F.: Vychovatelna a pracovna v Bělé v XVIII. století – str. 19
Českolipské české museum – str. 29, 61, 69, 131, 162
Zuman, F.: Profesor Matěj Suka – str. 33
Zuman, F.: Na české severní hranici před 75 lety. Tylova návštěva před 110 lety – str. 37
Zeman, Vojt.: Paměti Josefy Špottové roz. Červenkové ze Mšena – str. 40, 139
Kinský, Bohumil: Radeč-Vidim-Kokořín – str. 56
Zuman, F.: Děkan nehodný v České Lípě – str. 60
Maštálko, Josef: O vzniku a poslání Českého musea pro kraj českolipský – str. 67
Vohradský, Josef: Otevíráme museum – str. 72
Dubský, František: Zpráva z přírodovědného oddělení – str. 73
Zuman, F.: Instrukce sklářské huti ze 17. století – str. 74
Kinský, Bohumil: Jan Dukát, český umělec – str. 80
Páta, Josef: Soumrak nad Lužicí? – str. 86
Pokorný, Alfons: Činnost českých spolků v oblasti škol. inspektorátu českolipského – str. 90
Sobíšek, Emanuel: Obětujte geniu Máchovu – str. 92
F. K.: Numismatika a museum – str. 96
Knihovna
B. Kinského turistický průvodce: „Dubské Švýcarsko“ – str. 97
Zuman, F.: Ferdinand Břetislav Mikovec, spisovatel, archeolog a ochránce památek – str. 101
Zuman, F.: Jos. Š. Svoboda – str. 126
Josef Maštálko – str. 133
Dr. Josef Páta padesátníkem – str. 135
Otevření českého musea v Zákupech – str. 136
První česká pamětní deska na Českolipsku – str. 138
Kapras, Jan: Českolipsko v rámci národního vývoje českého – str. 143
Zuman, F.: Stavba zámku v Bělé za Alše Berky z Dubé a Lipé – str. 158
Kinský, Bohumil: Dubské Švýcarsko – str. 159
Zuman, F.: Severočeské sklářství – str. 165
Zuman, F.: Spisovatel J. V. Frič o Jos. Jar. Kalinovi a V. Krolmusovi – str. 173

Různé:

Ředitel lesnické školy v Bělé Ferdinand Fiscali – str. 30
Na Valdštýně u Bělé – str. 30
Rodák šluknovský prvním biskupem litoměřickým – str. 30
Řecký kupec věřitelem v Cvikově – str. 30
V České Lípě …(Karel Hlava) – str. 31
Ojvín – str. 31
Zajímavosti:…(J. V. Mrkvička, pí Fuchsová …) – str. 31
Co nového v Lužici? – str. 31
Sloučení obcí v Lužici – str. 31
Lužické museum v Budyšíně – str. 31
Slovanský odbor Československé obce sokolské – str. 31
Karel Havlíček pamatoval také na Lužici – str. 32
Odbory Matice lužické zasedaly – str. 32
Lužické časopisy – str. 32
V Praze byl založen nový studentský kruh pro pěstění lužickosrbských věcí – str. 32
JUDr. František Tieftrunk – str. 62
Nedostatek vody ve Mšeně – str. 63
Stavba silnice ze Mšena do Dubé – str. 63
Oslava Tylova v Bělé před 80 lety – str. 63
Mšeno – str. 64
Nález náhrobku v České Lípě – str. 64
Oslava V. Hanky v Bělé v r. 1861 – str. 64
Brockenské zjevení na Bezdězi – str. 64
PhDr. Václav Černý – str. 64
Vynikající malíř Jan V. Mrkvička – str. 99
Vévoda zákupský – str. 100
Napoleon v Jablonném – str. 100
Vlašský pomník v Mimoni – str. 100
Průmyslová škola v Boru – str. 100
Vrátný na Bezdězi r. 1520 – str. 100
Dvůr Albrechta z Valdštejna v Bělé r. 1625 – str. 100
Lužičtí redaktoři škrtnuti ze seznamu redaktorů – 132
Lužičtí učitelé odcházejí do pense – str. 132
Národnostní menšiny a německý pozdrav – str. 132
Sbírka ve prospěch lužických studentů zakázána – str. 132
Bibliografie československo-lužickosrbská – ast. 132
Pocta mistru Mrkvičkovi – str. 163
Prof. Emanuel Turkyně v Bělé pod Bezdězem – str. 163
Divadla v přírodě v 16. století u nás – str. 163
Patnáctiletý virtuos na housle z Polevska Stabler – str. 164
Bělský farář spisovatel – str. 164
J. J. Kalina, básník – str. 164
Mácha a Lužice - str. 164
Co všechno Němci lužickým Srbům zakazují? – str. 164
Pečetidlo ze XIV. století – str. 187
Národní uvědomění bělských tovaryšů v letech šedesátých – str. 188
Účetnictví na šindeli. Historka ze Sloupu – str. 188
Dary hlavní škole v Bělé p. B. 1868 – str. 189
Míšenská konstituční samospráva r. 1848 – str. 189
Četba časopisů ve Mšeně r. 1858 a 1867 – str. 189
Založení zpěváckého spolku ve Mšeně r. 1861 – str. 190
Pěvec Jan Píšek vdovcem – str. 190
Václ. Štulc a Karel Alois Vinařický ve Mšeně o poti r. 1847 – str. 190
Lužický národní život – str. 191
Podzimní shromáždění Matice lužické v Budyšíně – str. 191
Obnovení lužického musea – str. 192
Obvyklý prázdninový evang. kazatelský seminář – str. 192
Ze spolkového života – str. 192
Kukow oslavil osmdesáté výročí svého nejslavnějšího rodáka, básníka Jana Čišinského – str. 192
Lužický národní spolek v Bukecích – str. 192

Český musejní spolek, 192 s.