Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Přehled kulturních a přírodních poměrů severních Čech a Lužice. Ročník 8, rok 1937.

Obsah:

Zuman, F.: JUDr. Ferdinand Veverka – str. 1
Urban, Bohumil: Německé Jablonné v době Napoleona I. – str. 2
Šimák, J. V.: Registra panství Lipského a Novozámeckého z r. 1579 – str. 8, 40, 76, 139, 173
Rambousek, J.: Čím se živí obyvatelstvo soudního okresu varnsdorfského – str. 17
Šimák, J. V.: Kniha o Housce – str. 19, 49, 98, 152, 176
Českolipské české museum – str. 30, 58
Maštálko, Josef: Z našeho severního pohraničí – str. 33
F. Z.: Nekrolog Václava Krolmusa – str. 35
Zeman, V.: Několik dopisů Václava Krolmusa Václavu Hankovi – str. 37
Máchovo jezero – str. 57
Okresní osvětový sbor v České Lípě – str. 58
Zuman, F.: Bělské privilegium Hynka Berky z Dubé z r. 1337 – str. 65
Zuman F.: František Zuman, řezbář a spisovatel – str. 72
Hynek, Bohumil: Zemský ústav pro děti tuberkulosní ve Cvikově – str. 91
Knoll, Heřman: Za F. X. Šaldou – str. 95
Maštálko, Josef: Poměry v našem pohraničí – str. 96
Macháček, Josef: Osvětová práce na okrese českolipském – str. 120
Maštálko, Josef: Za velikým presidentem Osvoboditelem – str. 130
Svoboda, Vincenc: Vzpomínka na T. G. Masaryka – str. 131
Božena Zbilská-Tieftrunková – str. 132
Zuman, F.: F. B. Mikovec mezi Jihoslovany v r. 1848 – str. 134
Albertová, M.: Výlet hraničářských dětí do Prahy – str. 144
Sedláček, Em.: C. k. sanejtrník – str. 148
Zuman, F.: Posázavské papírny – str. 156
Dürichová, Gabriela: Býti připraven – str. 162
Zuman, F.: Med. Dr. Josef Tieftrunk – str. 162
Mareš, Fr.: Jak se za starodávna obchodovalo v Kam. Šenově se sklem – str. 166
Marek, Karel: Mimoňsko – str. 169
Pokorný, Alois: Hrad Helfengurg, perla Dubského Švýcarska – str. 171

Různé:

Mistru J. V. Mrkvičkovi – str. 30
Lužická Domovina v Budyšíně – str. 30
Pomník K. H. Máchy v Doksech u Máchova jezera – str. 31
Obvyklý podzomní lužický koncert v Budyšíně – str. 31
Lužický kostel P. Marie v Budyšíně byl obnoven – str. 31
Pražská Serbowka – str. 32
Wingeŕova hra „Na výměnku“ se těší neutuchající oblibě – str. 32
F. B. Mikovec žákem českolipského gymnázia – str. 32
Na národnostní hranici pod památným vrchem Bezdězem – str. 32
Jubileum …(Bohumil Neboni) – str. 58
Hrad Bezděz – str. 58
Zákupy hostly jeptišky z Lužice – str. 59
Dr. Rudolfa knížete Thurn-Taxise – str. 59
Nová škola ve Mšeně – str. 59
Lužice v programu slovanského sjezduv r. 1848 – str. 59
Hudebník z Dol. Lichtenwaldu u ruského dvora – str. 59
M. Ch. A. Pešek, archidiákon, zachránce čekých knih – str. 60
Vzácná valdštejnská medaile – str. 60
Vysvěcení nového kostela v Katusicích – str. 60
Nová škola na Skalsku z r. 1857 – str. 60
Přírodozpytec z Chřibské v Bolívii – str. 60
Dr. Ignác Jakš z Wartemberka – str. 61
Pavel Josef Šafařík hostem na Bezdězi – str. 61
Lužický večer v Drážďanech – str. 61
F. B. Mikovec v současné kritice – str. 61
Straka z Kováně – str. 61
Mecenáš v Liběchově – str. 62
Spisovatel Josef Bolemír Koun, farář jablonecký – str. 63
Poslední zbytek vyučování lužickosrbského jazyka v Budyšíně odstraněn – str. 63
Lužickosrbští učitelé nesmějí s dětmi mluvit mateřským jazykem – str. 63
Lužickým vojákům nedojde pošta, napsaná mateřským jazykem – str. 63
Odpověď lužických Srbů pověstnému „Svazu německého východu“ – str. 63
Polák líčí poměry v Lužici – str. 64
„Domovina“ všenárodní organisací lužických Srbů – str. 64
Lužickým učitelům zakázána národní práce – str. 64
Z našeho musea – str. 124, 183
Doksy u Máchova jezera – trochu k situaci – str. 124
Máchovo jezero – str. 125
Pro záchranu lužickosrbského národa – str. 126
Lužickosrbští studenti dostávají akademické legitimace jako židovští studenti a cizinci – str. 127
Lužickým sedlákům bude vyvlastněna půda – str. 127
Nové pracovní tábory v Německu – str. 128
Jmenování …(Václav Černý) – str. 157
V královském hradě Bezdězi hospoda? – str. 157
Z České Lípy – str. 158
Prof. Dr. Cyril Turkyně – str. 158
Jméno Kazivras v Bělé pod Bezdězem – str. 158
Gymnasium v České Lípě před 75 lety – str. 159
Josef Glanc z Březovic, účastník bitvy u Tvorova – str. 159
František Hegr, rodák z Bělé p. Bezd., účastník bitvy u Tvorova – str. 159
Václav Vladivoj Tomek hostem na Bezdězi a Ralsku – str. 160
Jan Ev. Purkyně – str. 160
Zdeňka Havlíčková v Zákupech a v České Lípě – str. 160
Zákonem chráněná přírodní reservace v severních Čechách – str. 160
Cizinecký ruch v Mikulášovicích – str. 160
Smuteční tryzna za presidenta Osvoboditele v České Lípě – str. 184
Smuteční projevy v Boru u České Lípy – str. 184
Tryzna v Mimoni – str. 185
Bratři legionáři a přátelé legionářů – str. 185
Synové lesů – str. 186
Činnost Matice lužické v Budyšíně zakázána – str. 186
Cyžovo lužickosrbské knihkupectví a tiskárna v Budyšíně zavřeny – str. 186
Serbske Noviny nevycházejí – str. 186
Lužickosrbský student Jiří Měrćink – str. 187
Lužickým Srbům jsou odnímány cestovní pasy – str. 187
Lužičtí Srbové nesmějí cestovat do ciziny – str. 187
Lužickosrbská knihovna „Dom a swět“ v Německu na indexu – str. 187
Lužickosrbská kazatelská evangelická konference zakázána – str. 187
Lužickosrbský redaktor Jan skala přesídlil – str. 187
Tělocvičné nářadí sokolských lužickosrbských jednot zabaveno – str. 188
Vyučování náboženství v lužické srbštině zakázáno – str. 188
Gestapo zabavilo úřední korespondenci, řízenou lužickosrbské Domovině – str. 188
Z hranic československo-lužickosrbských – str. 188
Lužickosrbské knihy nelze koupit – str. 188
Střežme svého území! – str. 188

Český musejní spolek, 188 s.