Válka a revoluce

Více si o výstavě můžete přečíst zde.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá 28. června 2017 v 16.30 hodin v síni Josefa Maštálka. Pod názvem „Válka a revoluce“ zahajuje výstavu zařazenou do cyklu Muzeum a Velká válka. Je uspořádána v roce stého výročí ruských revolucí, které významným způsobem zamíchaly sociálním a politickým obrazem Evropy. Přinesly řadu politických zvratů a vynesly na povrch mocenské ambice vládců i mnohá utrpení prostých lidí.

Tato látka se obtížně sděluje výstavním způsobem a proto jsme připravili obrazovou mozaiku o krutosti války a osvobozenecké touze. Patří sem kontrasty bídy i životní radosti, naděje a zklamání. Chceme naznačit i odvahu jít vpřed i klamné záblesky bolševických iluzí. Vedle toho se chceme zastavit u podoby tehdejšího života po první světové válce a hledání lidského štěstí.

Tyto podněty nacházíme v dobových obrázcích z muzejních sbírek a hledáme odpovědi na otázky, co lidi pozvedalo a co je trápilo.