Základní dokumenty

 

typ dokumentu   dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh   vložené dokumenty
Organizační řád   vložené dokumenty
Výroční zpráva   vložené dokumenty
Výr. zpráva dle zákona č. 106/1999Sb.   vložené dokumenty
Rozvaha   vložené dokumenty
Výkaz ztrát a zisku   vložené dokumenty
Profesní etický kodex
vložené dokumenty
Koncepce sbírkotvorné činnosti            vložené dokumenty
Organizační struktura   vložené dokumenty
Ceník   vložené dokumenty
Statistické výsledky   vložené dokumenty

 

Rozpočet VMG  
Rozpočet 2017 vložené dokumenty