100 let 


Ambit: 11. 5 - 17. 11. 2018
 

 

 

 

Doprovodné kulturní programy výstavy:

9. 6. Republiková muzejní noc

srpen: Letní kino - promítání filmů s tématem československé státnosti
                             16. 8. Nástup
                             23. 8. Zítra se bude tančit všude
                             30. 8. Tichá bolest 

10. 8. Sovětská okupace od začátku do konce

20. září: Historická konference 
27. 10. Koncert pro republiku - Jitka Čechová & klavír - Bedřich Smetana v podání první dámy českého klavíru - slavnostní koncert konaný v předvečer 28. října, ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica v Biberově kapli (součást výstavního prostoru).

11. listopadu: O pravdě a člověku - divadelní představení DS Havlíček Zákupy - Dramatický text vychází se sedmi biblických apokryfů Karla Čapka a je doplněn jedním příběhem, jenž je autorským textem režiséra inscenace Jířího M. Šimka.
Klubovna muzea v 17 hodin.

 

Reportáž ČTK ZDE

Video ze slavnostní vernisáže ZDE
Fotogalerie ze slavnostní vernisáže ZDE

Reportáž České televize ZDE

Filmová upoutávka Janka Jiříčka ZDE

Výstava 100 let bude mrazit

Výstavou nazvanou 100 let se Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě hlásí k oslavám letošního stého výročí založení Československé republiky. Autoři výstavy, kurátor Tomáš Cidlina a grafik Pavel Kraus, se tak přidávají k seriálu obdobně zaměřených akcí po celé republice. Slavnostní vernisáž výstavy 100 let se koná 10. 5. 2018 od 18 hodin, samotná výstava bude přístupná veřejnosti do 17. 11. 2018.

Hlavním záměrem výstavy 100 let je zachytit měnící se vztah obyvatel Českolipska k československé a české státnosti v průběhu uplynulého století. Stejně akcentovanou linií jsou proměny česko-německých vztahů, které rovněž měly v uplynulém století velmi dramatický vývoj, otiskující se v dějinách i současnosti regionu.

Objevují se zde tedy odkazy na vznik republiky, ale také na hospodářskou krizi, události z Mnichova 1938, německý zábor pohraničí i odsun původního obyvatelstva Českolipska po druhé světové válce. Další část je potom věnována poválečným událostem, kdy si Českolipsko a jeho nově přišlí obyvatelé hledali novou identitu. Přes únor 1948 a srpen 1968 se návštěvník dostane také k tématu uranové těžby, aby se na konci výstavy ocitl v kuchyni panelákového bytu. Poměrně náročný spád událostí prezentovaný jednotlivými tématy výstavy je místy rozředěn odpočinkovými zónami, ve kterých jsou umístěny projekce starých fotografií doplněné hudbou se vztahem k regionu.

Po celou dobu trvání výstavy se budou konat doprovodné akce. Do republikového hávu se oděje letošní Republiková muzejní noc, v létě budou v muzeu promítány filmy s tématem československé historie, na podzim proběhne historická konference a v předvečer vlastního výročí, 27. října, se v muzeu uskuteční v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica Koncert pro republiku, klavíristky Jitky Čechové.

Projekt 100 let byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje a VLS ČR, s.p.

Mgr. Tomáš Cidlina