Vstupné Památník K. H. Máchy (Doksy)

plné vstupné  osoby starší 15ti let 50,- Kč
poloviční vstupné děti od 6ti do 15ti let 20,- Kč
zvýhodněné vstupné důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu) 20,- Kč
rodinné vstupné 2 dospělí a 2 děti 100,- Kč
školní skupiny dětí od 6 do 15 let s doprovodem   20,- Kč
školní skupiny mládeže starší 15 let s doprovodem   25,- Kč
příplatek za výklad nebo výukový program  za jednoho platícího návštěvníka 10,- Kč