Vstupné Památník K. H. Máchy (Doksy)

plné vstupné  osoby starší 15ti let 30 Kč
poloviční vstupné děti od 6ti do 15ti let 15 Kč
zvýhodněné vstupné důchodci, ZTP, studenti (na základě předloženého průkazu) 15 Kč
rodinné vstupné 2 dospělí a 2 děti 65 Kč
školní skupiny dětí od 6 do 15 let s doprovodem 10 Kč
školní skupiny mládeže starší 15 let s doprovodem 15 Kč