Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 22/2013

 

 

 

 

 

Články a studie:

Vodička. Ondřej: Hrad Bezděz jako katolické centrum za husitských válek. Rekonstrukce bezdězské katolické enklávy
a církevních poměrů v souvisejících lokalitách mezi léty 1419-1436 - str. 5
Mudra, Aleš: Monstrance z Jablonného v Podještědí - str. 37
Panáček, Jaroslav: Zvonaři a zvony v České Lípě a okolí - str. 47
Aschenbrenner, Martin: Správa panství Lemberk v první polovině 19. století - str. 91
Blažková, Jana: Němečtí antifašisté po skončení 2. světové války na Českolipsku - 2. část - str. 123
Rejzek, Tomáš: Mokřad v nivě Svitávky (Kunratice u Cvikova) - botanický průzkum a návrh ochrany - str. 167
Slavíček, Josef: Makromycety NPR Karlovské bučiny - 2. část - str. 195
Černý, Jindřich: Mikrolepidoptera Českolipska 1. část (Micropterigidae - Batrachedridae) - str. 221
Honců, Miroslav: Majky (Coleoptera, Meloidae) okolí České Lípy - str. 257

Materiály:

Gajdošík, Petr: Urbář panství Stvolínky z poloviny 17. století - str. 271
Mandažiev, Petr: Capella defunctorum v Markvarticích u České Kamenice - str. 301
Panáček, Jaroslav: K technologii výroby cínových nádob - str. 325
Aschenbrenner, Martin: Kronika Horního Prysku z meziválečného období - str. 335

Drobnosti:

Turčan, Lubomír: Pokus o uměleckohistorickou interpretaci torza gotické sochy z hradu Lipý v České Lípě - str. 345
Panáček, Jaroslav: Testament Georga Handsche z roku 1578 - str. 353
Pletcher, Petr - Panáčk, Jaroslav: Kostel Nejsvětější trojice ve Stružnici - str. 367
Aschenbrenner, Martin: Feriální kolonie (prázdninové osady) v Horní Polici na počátku 20. století - str. 385
Beneš, Jaroslav: Československé hraniční orientační sloupy v Lužických horách - str. 393

Zprávy:

Panáček, Jaroslav: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska - Klubu přátel muzea v roce 2012 - str. 403
Cidlina, Tomáš: Adepte cechu Hubertova: Tradice a současnost myslivosti (K výstavě ve VMG v České Lípě v roce 2013)
- str. 409

Kronika:

Braunová, Helena: Jubileum Sklářského muzea v Kamenickém Šenově - str. 419

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 431 s.,
ISBN 978-80-86319-23-0, ISSN 1211-9172