Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 23/2014

 

 

 

 

 

Články a studie, část společenskovědní

Panáček, Jaroslav: Českolipští puškaři a jejich výrobky – str. 5
Aschenbrenner, Martin: Rekonstrukce, přestavby a stavby církevních budov v Zákupech ve třetí čtvrtině 19. století
– str. 53
Sovadina, Miloslav: Vznik vlastivědného spolku „ordböhmischer Excursions-Club“ – str. 81
Kessler, Vojtěch – Klement, Martin: O původu, významu a budoucnosti turnerského kříže na skále v Dubé – str. 105
Smejkal, Ladislav: Napoleonovo muzeum v Zákupech – str. 129

Články a studie, část přírodovědná

Rejzek, Tomáš: Sukcese na dně Černého rybníka u Volfartic – stav v roce 2013 – str. 143
Černý, Jindřich: Mikrolepidoptera Českolipska 2.část (Coleophoridae–Choreutidae) – s. 171
Blažej, Lukáš: Střevlíkovití brouci (Coleoptera Carabidae) vybraných inversních roklí v Národním parku České Švýcarsko
– str. 195
Honců, Miroslav: Nálezy vážky široké Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840), (Odonata Libellulidae) na Českolipsku (Česká republika) – str. 213

Materiály

Panáček, Jaroslav: Českolipská fara u Všech svatých – str. 235
Gajdošík, Petr: Českolipští rodáci v premonstrátském klášteře Teplá – str. 247
Kolka, Miroslav – Peřina, Ivan: Brusírna skla č. p. 12H ve Mlýnech v kontextu stavebního vývoje brusíren v Lužických horách – str. 257

Drobnosti

Panáček, Jaroslav: Renesanční šlechtic Jetřich Jiří Berka z Dubé a z Lipé – str. 279
Mandažiev, Petr: Marginálie k barokní architektuře na Českolipsku a Mladoboleslavsku. Glosy k tvorbě Mikuláše Raimondiho – str. 299
Rosol, Jiří: Zajímavý osud jedné německo-české rodiny z Krompachu slovem i obrazem – str. 311

Zprávy

Panáček, Jaroslav: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2013 – str. 321

Kronika

Sovadina, Miloslav – Havránek, Petr – Smejkal, Ladislav: Tři jubilanti českolipského muzea – str. 329
König, Petr – Bárta, Milan – Panáček, Jaroslav: Zapomenutý výtvarník Bohuslav Mikeš – str. 335

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 350 s.,
ISBN 978-80-86319-26-1, ISSN 1211-9172