Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 24/2015

Články a studie, část společenskovědní

Panáček, Jaroslav: Kaple Čechů ve farním kostele sv. Petra a Pavla v České Lípě – str. 5
Sobotka, Jan: Pruská mapa části Saska a severních Čech v době války o dědictví bavorské – str.27
Aschenbrenner, Martin: Rekonstrukce, přestavby a stavby církev. budov na Zákupsku ve třetí čtvrtině 19. století – str. 53

Články a studie, část přírodovědná

Černý, Jindřich: Mikrolepidoptera Českolipska 3. část (Tortricidae, Pyralidae, Crambidae) – str. 75

Materiály

Bláha, Václav – Mandažiev, Petr: Materiálie k architektuře z doby baroka a k sochařství v severních Čechách (Historické a uměnovědné zlomky) – str. 115
Aschenbrenner, Martin: Neznámé dokumenty k zákupské textilní manufaktuře Leitenbergerů (Příspěvek k dějinám zanikajícícho dvora v Nových Zákupech) – str. 169
Gelnar, Mich.: Lustr. ověsky a jiné segmenty ke stavění lustrů z naleziště sklárny Nová Huť na svorském katastru – str. 187
Samková, Dagmar: Sčítací operáty ve Státním okresním archivu Česká Lípa a jejich digitalizace – str. 199

Drobnosti

Panáček, Jaroslav: Jan Kepka z Chlumu na Svojkově, průvodce Husův do Kostnice – str. 209
Panáček, Jaroslav: Továrna na piana Rösler v České Lípě – str. 221
Rádl, Michal: Němci v boji za Československo – str. 235

Zprávy

Panáček, Jaroslav: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2014 – str. 243
Slabý, Jaroslav: Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí – 15 let – str. 251

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 270 s.,
ISBN 978-80-86319-28-8, ISSN 1211-9172