Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 25/2016

 

Obsah:

Editorial

Miloslav Sovadina: Jak dál ve vlastivědné práci

Články a studie, část společenskovědní

Jaroslav Panáček: Trhy, jarmarky a specializovaná tržiště v České Lípě
Michaela Casková: Noví měšťané českolipští v letech 1461 až 1720
Miloslav Sovadina: Vlastivědný časopis Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Klubs v historickém přehledu
Martin Aschenbrenner: Okrašlovací spolek v Jablonném v Podještědí (1891 - 1938)

Články a studie, část přírodovědná

Lukáš Blažej - Josef Kadlec - Petr Brůha - Petr Matúšových - Ladislav Čapek: Brouci (Coleoptera) jírovcové aleje v o oboře Vřísek (Zahrádky u České Lípyú

Materiály

Jaroslav Panáček: Nové informace o středověkém umění na Českolipsku
Miloslav Kolomazník: Francouzi na Českolipsku 1813
Martin Aschenbrenner: Návštěvní kniha sloupské poustevny
Petr Fletcher - Reinhard Selz: Padlí ze Stružnice ve 2. světové válce

Drobnosti

Ivan Peřina: Architektonické články z hradu Křída (okr. Česká Lípa)
Petr Mandažiev - Jana Šubrtová: Malby Josefa Hagera v kostele sv. Vavřince v Jezvém
Jaroslav Panáček: Zajímavé zbraně českolipského puškaře

Zprávy

Jaroslav Panáček: Neznámý umělec Johann Siegert (1870 - 1939) (K výstavě ve VMG v České Lípě v roce 2016)
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2015

Kronika

Miloslav Sovadina: Půl století práce v českolipském muzeu

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 334 s.,
ISBN 978-80-86319-28-5, ISSN 1211-9172