Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska 26/2017

Obsah:

Články a studie, část společenskovědní

Jaroslav Panáček - Daniel Wojtucki: Poslední českolipský kat
Martin Aschenbrenner: Cukrovar v Nových Zákupech (příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech)
Miloslav Sovadina: Vlastivědný časopis Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Klubs míří do světa
Jan Rucz: Svorsko-jablonská dráha - založení, stavba a s tím spojené problémy

Články a studie, část přírodovědná

Jindřich Černý - Ladislav Čapek - Zdeněk Lust - Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) obory Vřísek (Zahrádky u České Lípy)
Lukáš Blažej: Kutilky a vosy (Hymenoptera: Aculeata: Spheciformes a Vespidae) žíznikovské pískovny
Petr Mužák: Fosilie z Písečné u České Lípy

Materiály

Martin Aschenbrenner: Hosté Kinských na zámku Sloup v Čechách (1886-1933)

Drobnosti

Jaroslav Panáček: Novozámecký hejtman Baltasar Kühnel na Nedamově
Michal Gelnar: Poznámka k exportu skla z Lužických hor
Martin Benda: Neznámý vlastivědec Camillo Mell
Michal Rádl: Přírodovědec Friedrich Kabesch (1886-1967)
Marek Hofman: Vzpomínka na Waldemara Matušku

Diskuse

Josef Rozum - Jaroslav Panáček: Existovalo vůbec Smojno?

Zprávy

Jaroslav Panáček: Český sochař Jan Komárek (1904-1965) ( K výstavě v galerii VMG v České Lípě v roce 2017)
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2016
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2016
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2016

Bezděz 26/2017, vydal Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 400 výtisků, 326 stran, Česká Lípa 2017, ISBN 978-80-86319-30-8, ISSN 1211-9172