Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska 28/2019

 

 

 

Obsah:

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ

Jaroslav Panáček: První velké dělení Berků z Dubé v letech 1391-1402
Jaroslav Panáček- Jaroslava Vondrová: In arte voluptas: Schlaraffia Polzana

ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ

Jindřich Černý- Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) vybraných vřesovišť Českolipska
Jindřich Černý- Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) vybraných vřesovišť Českého Švýcarska
Jiří Chvalkovský - Ludvík Kašpar - Václav Klapka - Martin Petrželka: Příspěvek k fauně brouků (Coleoptera) čeledí Brentidae, Carabidae, Cerambycidae, Cleridae, Elateridae, Melandryidae, Prostomidae, Staphylinidae a Trogossitidae Českolipska
Josef Kadlec - Lukáš Blažej: Brouci vybraných pískoven a vřesovišť Českolipska (Coleoptera: Bruprestidae, Cerambycidae a Scarabaeidae)

MATERIÁLY

Vladimír Peša: Mikroregion Jestřebí v pravěku
Michal Gelnar - Dana Rohanová: Zlomek skla z bývalého hradu Falkenburk a jeho analýza
Vladimír Peša: Vlastivědná bibliografie článků v novinách Deutsch Gabeler Zeitung a Niemeser Zeitung

DROBNOSTI

Jaroslav Panáček: Technické a umělecké mistrovství Johanna Templera a Lebedův patent
Martin Aschenbrenner: Přeložení lesnické školy z Bělé pod Bezdězem do Nových Zákup v roce 1904 (Příspěvek k dějinám  zanikajícího dvora v Nových Zákupech)
Stanislav Biman - Pavel Pilz: Bezděz řádovým hradem SS? (Mise  SS Obersturmbannführera Karla Diebitsche do Sudet v říjnu 1938)
Jiří Rosol: S pamětnicí po stopách krompašské sklářské huti (Poznámka k článku "Schürerové z Waldheimu na Krompachu a jejich huť" v Bezdězu 27)

ZPRÁVY

Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2018
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2018
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2018
Jaroslav Panáček: Setkání vlastivědných pracovníků v roce 2018
Marek Hofman - Filip Švácha:  Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku ( K výstavě v ambitu VMG v České Lípě v roce 2019)
Marek Hofman - Jaroslav Slabý: Oprava článku Marka Hofmana a Jaroslava Slabého 220. výročí Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy

KRONIKA

Helena Braunová: 170 let od založení firmy Eliase Palmeho v Kamenickém Šenově
Ladislav Smejkal: K devadesátinám RNDr. Petra Kühna, CSc.
Ladislav Smejkal: K osmdesátinám RNDr. Miroslava Honců
Ladislav Smejkal: K osmdesátinám Petra Charváta
Ladislav Smejkal: K sedmdesátinám Miloslava Sovadiny
Jaroslav Panáček: Archeolog a kastelolog František Gabriel sedmdesátiletý
Miloslav Sovadina: Posila regionální vlastivědy

Bezděz 28/2019, vydal Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 400 výtisků, 375 stran, Česká Lípa 2019, ISBN 978-80-86319-33-9, ISSN 1211-9172