Bezděz. Přehled kulturních a přírodních poměrů severních Čech a Lužice. Ročník 10, rok 1948.

Obsah:

Časopis Bezděz v novém hraničářském životě – str. 1
Nezapomínáme …(T. G. Masaryk) – str. 2
Naši mrtví – str. 3, 33, 65, 97, 161
Zuman, F.: Universitní profesor PhDr Josef Páta – str. 5
Kinský, Boh.: Českolipským krajem – str. 7
Panáček, Jaroslav: Josef Jaroslav Kalina a náš kraj – str. 12
Müldner, Josef: Vznik nových pasekářských vsí na českokamenickém panství v XVIII. stol. – str. 14, 44, 78
Maštálko, Jos.: Tragická záhuba dvou slavných českých rodů – str. 16
Štorch, Ed.: Pravěk pod Vrátenskou horou – str. 24
Lešehrad, Em.: Básník neumírá – str. 36
Zuman, Fr.: Sklárna Nová Huť na zákupském panství – str. 38, 69, 131, 166
Štětina, Viktor: Bratr Svat. Čecha ve Varnsdorfu – str. 48
Panáček, Jaroslav: Zničení českolipské synagogy – str. 53
Maštálko, Jos.: Husitské války v našem severním pohraničí – str. 55, 90, 123, 179
Dubský, František: Hospodářské problémy běhutých vod českolipské pánve – str. 72
Špaček, J.: Vznik, význam a úkoly odborné školy sklářské v Boru – str. 75
Franěk, M.: Kraj líbezný a živý – str. 87
M. K.: Zákupy v lužické literatuře – str. 88
Kinský, B.: Pomístná jména – str. 92
Maštálko, Josef: JUDr. František Stašek – str. 100
Zima, Alois: Vzpomínka na zesnulého Lva Uhlíře – str. 102
Panáček, Jar.: Ferdinand Strejček – sedmdesátník – str. 104
Strejček, Ferdinand: Lužičané v díle Svatopluka Čecha – str. 105
J. M.: Sedmdesátiny E. Štorcha – str. 108
Kinský, B.: Českolipské památky – str. 108
Z minulosti města Liběchova – str. 113
Holman, Břetislav: Přírodní poměry v Podbezdězí – str. 117
Rýdl, Jaroslav: Knihovnictví v okrese Dubá – str. 127
Vigilans: Květinářský průmysl v Dol. Poustevně – str. 129
Rataj, Fr.: Naši v Rumunsku – str. 142
Votoček, O.: Josef Jungman v Litoměřicích – str. 144
Havlas, Ladislav: Státní odborná škola sklářská v Kamenickém Šenově – str. 146
Maštálko, Jos.: Práva Lužických Srbů uznána zákonem – str. 148
Pěčka, Jurij: Lužickosrbské studentstvo po druhé světové válce – str. 151
Zuman, Frant.: MUDr Alfréd Hořice – str. 162
Šolta, Beno: Za mrtvými Srby – str. 164
Maštálko, Jos.: O osudech českolipských židů – str. 168
Kinský, B.: Obnovený českolipský kroj – str. 172
Panáček, Jaroslav: Předehra k bouřlivému roku 1848 – str. 174
Zuman, Fr.: Mánesovi hosty v Bělé a na Bezdězi – str. 178

Různé:

Letmý pohled do okresu Dubá – str. 26
Naše Lužice – str. 27
Z Varnsdorfu – str. 29
Památky na Litoměřicku – str. 30
Školství na Mnichovohradištsku – str. 31
Z našeho pohraničí – str. 31
Kde Čech stane – tam zůstane – str. 32
Universitní profesor PhDr. Josef Páta – str. 61
Nové knihy našich spolupracovníků – str. 61
Jablonné v Podještědí – str. 62
Jablonné v Podještědí – knihovnictví – str. 63
Názvy obcí – str. 63
Červený dům v České Lípě – str. 64
Dva významní sedmdesátníci v našem pohraničí – str. 94
Ještě jednou k pravěku v kraji podbezdězském – str. 94
Co je lidový repertoir – str. 95
Město Bor vzpomene 30. výročí popravy Rumburských – str. 95
Zahrady – str. 96
Upozornění – str. 96
Ochrana přírody – str. 96
Okrašlovací spolek v České Lípě – str. 96
Zájezd skupiny lužickosrbských studentů a studentek do Dolní Lužice -str. 156
Český ráj v pravěku – str. 158
Musejní zprávy – str. 159
Fr. Stan. Hulicius o událostech v Mšeně r. 1848 – str. 160
Lužickosrbští abiturienti českolipského gymnasia se loučí s Českou Lípou – str. 183
Lov, - str. 183
Ku článku: Obnovený českolipský kroj – str. 184
Devadesáté druhé výročí narození malíře Jana V. Mrkvičky – str. 185
Brakteaty – nález u Nosálova – str. 186
Velnice – str. 186
Slavnost Píškova ve Mšeně – str. 186
Okresní soudy v Dubé a Mimoni r. 1869 – str. 186
Poslední medvěd v údolí Ploučnice 1609 – str. 186
Sabina v Bělé a ve Mšeně – str. 187
Vzpomínka na Kryšpína Taške – str. 187
Legionář Alois Štorch – str. 188
Doksy – průmyslové jubileum – str. 186
Zákupská továrna – str. 188

Musejní spolek pro kraj českolipský, 188 s.