Bezděz. Přehled kulturních a přírodních poměrů severních Čech a Lužice. Ročník 6, rok 1935.

Obsah:

Šimák, J. V.: Z minulosti severních Čech – str. 1
Řeč starosty ÚMŠ sen. Prof. Dr. J. Kaprasa při kladení základního kamene české školy v Děčíně dne 28. září 1934 – str. 13
Zuman, F.: Kde byly zaniklé Besedice a Stadice u Bělé – str. 20
Kinský, Bohumil: Tanečnice a Prysk – str. 27
Severočeské přírodní rezervace – str. 30
Zuman: F.: Josef Lukavec – str. 33
Mareš, F.: Kamenický Šenov před převratem roku 1918 – str. 35
Zuman, F.: Rumburské výrobky z papíroviny – str. 40
Zuman, F.: Jiří Krouský – str. 44
Marek, Karel: Mimoň – str. 47
Šimáček, F.: Po stopách zapomenutých hrádků – str. 49, 113
Týml, Jan: Jabloňový květ – str. 51
Maštálko, Josef: O významu Národní jednoty severočeské – str. 52
Nedvězí a Radeč – str. 56
Müldner, Josef: Konfiskace statku mimoňského a rodu Myllnerů z Milhauzu po Bílé hoře – str. 65
Sněmování hraničářů v Ml. Boleslavi – str. 81
Šimáček, F.: Národnostní poměry města Bělé pod Bezdězem od jeho vzniku ve 14. století až po naše dny – str. 84
Kinský, Bohumil: Od Ralska k Ještědu – str. 87
Dubský, F.: O vyvřelinách a nerostech na Českolipsku – str. 97
Zuman, F.: Václav Frost – str. 100
Zuman, F.: JUDr. František Tieftrunk – str. 105
Zuman, F.: Bezděz a Smetanovo !Tajemství“ – str. 107
Jan Myllner z Milhauzu. Dopisy a činnost úřední – str. 109
Maštálko, Josef: Poměry v našem pohraničí – str. 110, 146
Kraj českolipský. Statistická data dle sčítání lidu v roce 1930 – str. 116
Statistika země české – str. 128
Šimák, J. V.: Kniha o Housce – str. 129, 165
Zuman, F.: JUDr. František Vaina – str. 142
Dubský, F.: Severští hosté a jejich osud – str. 144
Zuman, F.: Spisovatel Pavel Projsa – str. 148
Zuman, F.: Zaniklá ves Horsko – str. 148
Polák, Břetislav: Dubá před válkou, za válkou a po ní – str. 149
Pekař, Josef: Národnostní poměry v soudním okresu mimoňském – str. 151
Legionář Čapek z Č. Lípy vypravuje o svém zranění u Kazaně – str. 153
Zuman, F.: Za Ferdinandem Šimáčkem – str. 161
Zuman, F.: Prof. Pavel Procházka – str. 163
Kinský, Bohumil: Z Dubé do Úštěku – str. 177
Památník padlých v Bělé – str. 185
Zuman, F.: Růžena Klárová, spoluzakladatelka ústavu slepých v Praze – str. 186

Různé:

Boj s bídou v našem pohraničí – str. 32
České museum v České Lípě – str. 32, 62, 156
Výroba dřevěných hraček – str. 32
Spis o zradě Albrechta z Valdštejna „Chaos perduellionis“ z r. 1634 – str. 59
JUDr. J. Kapras – str. 62
Bělá pod Bezdězem – str. 62
Dolní Poustevna – str. 63
Pout z Bezděze do Říma – str. 63
Knoflíkářství v naší krajině před 50. lety – str. 63
Výrobu párátek – str. 63
Co je s lužickými Srby – str. 63
Lužická divadelní hra v Praze – str. 64
Školní poměry v Lužici – str. 64
Vzácný spis o Bezdězi – str. 95
Sázejme stromy – ale ne všude! – str. 96
Misál z kostela sudoměřského – str. 96
Oslavy Máchovy v Bělé před 75 lety – str. 114
Cyklus přednášek v Bělé v r. 1860 – str. 115
V Zahrádkách – str. 115
Zvony v Katusicích – str. 115
Vznik lékárny v Bělé – str. 115
Anna Mittenhubrová, spisovatelka z Bělé – str. 115
Zbytky archivu našich Wartenberků – str. 157
Autor vzácného spisu o Bezdězi – str. 157
Děvín – str. 157
Vévodovi Zákupskému – str. 157
V Podmoklech nad Labem – 157
Staletá Lípa na náměstí bělském – str. 158
Okresní silnice z Bělé ku Mšenu – str. 158
Policie u České Lípy – str. 158
Varnsdorfský chudobinec – str. 158
Fary v Bezdězicích a Medonosech – str. 158
Vévoda Zákupský – str. 158
Historik Ojvínu Dr. Kristián Adolf Pešek – str. 158
Účast Bělska v Hospodářsko-lesnické jednotě mladoboleslavské – str. 159
Lužičtí Srbové podali německému vedení dvě memoranda – str. 159
Lužické vydání Bezdušových „Slezských písní“ v Německu zakázáno – str. 187
Nový překlad lužické hry do češtiny – str. 187
Lužice na mezinárodním sjezdu antropologickém a archeologickém v Bruselu – str. 187
Lužický farář ve Lazu odstraněn – str. 187
Francouzská stať o svatbě u Luž. Srbů – str. 188
Wojerecký sjezd lužické Domoviny zakázán – str. 188
Německé oslavy 300letého jubilea přivtělení Lužice k Německu – str. 188
Lužická komise Československé obce sokolské – str. 188

Český musejní spolek, 188 s.