Bezděz. Přehled kulturních a přírodních poměrů severních Čech a Lužice. Ročník 9, rok 1938.

Obsah:

Zuman, F.: Malíř Jiří Filip Mazanec – 1
Páta, Josef: Osud dnešní Lužice – str. 8
Maštálko, Josef: Úprava poměrů v samosprávě v pohraničí – str. 13
Pokorný, Alfons: Staročeské nápisy – str. 14
Klečka, Adolf: Ploskovice a okolí – str. 17
Šimák, J. V.: Registra panství Lipského a Novozámeckého z r. 1579 – str. 19, 53, 118
Šimák, J. V.: Kniha o Housce – str. 23, 49, 106
Hořice, A.: O ptactvu krajiny bezdězské – str. 33
Roudnický, Fr.: Sklářství v oblasti borsko-kamenickošenovské – str. 37
Zuman, F.: Výrobky sklářské huti v Röhrsdorfu v 18. a 19. století – str. 40
Zítko, J.: Paní Zdislava z Berků – str. 43
Mašek, Jan: Ze života sokola stěhovavého a jestřába – str. 47
Maštálko, J.: Šluknovsko – str. 60
Davídek, Václav: Prameny a příspěvek dějinám zvláště národnostním na Českolipsku – str. 65
Roudnický, Fr.: Krása lesního hřbitova v Boru u Č. Lípy – str. 75
Zuman, F.: Lesnická škola v Zákupech – dříve v Bělé – v prvních čtyřech letech – str. 78
Lužický, Bol.: V Českém museu Českolipska – str. 91
Vohradský, Josef: Nejpřednější úkoly osvětové práce v pohraničí – str. 99
Vohradský, Josef: Geologický nástin Rumburska a Varnsdorfska – str. 101
Šimák, J. V.: Co ví a neví kritická historie o bl. Zdislavě – str. 104
Zítko, J.: Poznámky k životu a působení bl. Zdislavy – str. 104

Různé:

Zuman, F.: Výrobní technika papíru a její vývoj – str. 29
Českolipské české museum – str. 30
Míšenští čeští měšťané r. 1861 – str. 30
Pocta pěvci Janu Píškovi v Praze r. 1847 – str. 30
Nová lokalita lýkovce vonného v Čechách – str. 30
Národ v oposici – str. 31
Úspěchy Píškovy v Londýně před 90 léty – str. 32
Lužickosrbské děti nesmějí k nám na prázdniny – str. 32
Lužickosrbským studentům se znemožňují studie – str. 32
Změna místních jmen v Lužici – str. 32
Matice lužická v Budyšíně – str. 32
Lužičtí Srbové v karikatuře – str. 32
Gestapo zabavilo kartoteku lužickosrbských pracovníků – str. 32
Lužičtí pracovníci jsou stále ve vězení – str. 32
Z Mimoně – str. 61
Soukenická továrna v Bělé pod Bezdězem – str. 62
Jos. Václav Frič jako chlapec hostem v Krásné Lípě – str. 63
Vincenc hr. z Valdštejna – str. 63
Oltář sv. Jana Nep. V děkanském chrámu bělském – str. 64
Václ. Krolmus o archeolog. nálezech ve Mšeně – str. 64
Jaroslav Šafařík hostem na Bezdězi a Rálsku – str. 64
Z Jablonného – str. 64
Dar mincí z Katusic – str. 64
Josef Hoyer z Kam. Šenova – str. 64
Jmenování …(Josef Vohradský) – str. 124
Státní tělovýchovný kurs v České Lípě – str. 125
Literární družstvo v Bělé před 40 lety – str. 126
Lužický buditel Jan Ernst Smoleř hostem na Kováni – str. 126
V Zákupech roku 1854 – str. 126
Dary Museu král. Českého z naší krajiny – str. 126
Česká Lípa – str. 127
Jiřetín – str. 127
K. A. Vinařický příznivcem divadel. ochotníků ve Mšeně r. 1841 – str. 127
Lužičtí Srbové stále ve vězení – str. 127
Katolski Posol – str. 127
Vůdce Hitlerovy mládeže – str. 127
Severočeský deník – str. 128
O lužických Srbech v našem parlamentě – str. 128
Poláci o lužických Srbech – str. 128

Český musejní spolek, 128 s.