Botanik + mykolog

Svou práci v muzeu představili botanik a mykolog

Série prezentací odborných muzejnických profesí a řemesel s činností muzejníků souvisejících, pokračovala ve Velké klubovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě hned první zářijovou sobotou. Tentokrát byla projektová sobota poněkud výjimečná, neboť byla věnována prezentacím hned dvou profesí. Před žáky základních škol předstoupil v první části botanik Ing. Tomáš Besta a v druhé části dne ho zastoupil mykolog Josef Slavíček. Bonusem navíc byla mykologická výstava, která je v muzeu instalována každým rokem, a to s každou vypuknuvší houbařskou sezónou.
Tomáš Besta ze Správy CHKO Lužické hory přítomným žákům nabídl poutavou prezentaci, ve které shrnul důležitost rostlinné říše pro existenci života na zemi. Připomněl, že rostliny jsou nejen zdrojem kyslíku, potravy, léčiv ale tvoří také životní prostředí pro živočichy včetně lidí. Fotografiemi ze všech částí světa Tomáš Besta seznámil žáky s různými druhy biotopů.
Botanické znalosti dětí prověřil interaktivní test, během jehož plnění žáci ochutnávali různé druhy bylinných čajů, poznávali listy, plody, šišky, květy a mnohé jiné.
Povinnou součástí prezentace bylo též specialistovo doporučení, kde se dá botanika studovat a jaký druh školy dokáže zájemce o její studium nejlépe na jejich budoucí povolání připravit. Se studiem potom úzce souvisí i uplatnění botanika
v praxi, které může nalézt ve farmaceutickém, potravinářském nebo chemicko-technologickém průmyslu. V krátkém exposé potom nastínila uplatnění botanika v praxi také muzejní botanička Marta Knauerová.
V pokračování projektového dne mykolog Josef Slavíček hovořil o všem, co souvisí s jeho odborností a hned v úvodu žákům vysvětlil, že terénem mykologa není zdaleka jenom les, ale že se s houbami můžeme setkat takřka všude a mykologie má tedy velký význam i pro lesnictví, zemědělství a ovocnářství, potravinářský průmysl, zdravotnictví a farmakologii.

informační karty botanik   informační karty mykolog   katalog v expozici 

                                            burza profesí a řemesel botanik

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová