Čekání na Ježíška

14. 12. 2019, 10 - 16 hodin

Tradiční akce, určená především pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro vás tvůrčí dílny, ukázky starých tradic, ale i nahlédnutí do příprav tradičních pokrmů a cukroví. Prohlédnout si můžete naše muzejní expozice a vystavené betlémy. Od 14 hodin proběhne v klubovně přednáška o vánočních tradicích a připomene i 50. výročí úmrtí českolipského kněze Jana Marii Suryho (1912-*1969). Vánoční hru J. M. Suryho zahrají žáci ze ZŠ Kravaře v 11 hodin a ve 14.30 hodin. Akce je zdarma a pořádána Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, z finančních prostředků Libereckého kraje.