Černobílé kontrasty

Svaté schody 16. 5. - 30. 10. 2019

Vernisáž 15. 5. od 17 hodin

Výstava prací a fotografií žáků a studentů výtvarného ateliéru Kamily Nešporové ze Základní umělecké školy v České Lípě
Výtvarný ateliér pracuje pod vedením Kamily Nešporové již 26 let. Charakteristické je využívání fotografie jako vyjadřovacího výtvarného prostředku spolu s klasickými výtvarnými technikami, kterými jsou kresba, malba, grafické techniky, prostorová tvorba, práce s materiály.
Výstava je rozčleněna do tří částí.
První část je geometrická, je zde viditelná hra s geometrickými tvary a s kompozicí jak v kresbě, malbě, grafice, koláži, tak ve fotografii.
Druhá část je spíše figurálního charakteru, věnuje se rozfázovanému pohybu, zachyceném např. na filmovém pásu, děti vytvořiy fotografický negativ, technika je opět kresba, malba.
Obě části  propojují fotografie s portrétní tematikou.
Vystavené práce a fotografie vytvořili žáci a studenti ve věku 5 – 15 let.