Paulus Conopaeus a jeho knihy

Po bitvě na Bílé hoře bylo město Česká Lípa v držení Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského, který zde nechal zakládací listinou z 12. března 1627 založit klášter a při něm latinskou školu. Snahou Albrechta bylo získat obyvatele města, dosud spíše protestantského vyznání, pro katolickou církev.
Obyvatelé Lípy, kteří byli protestantského vyznání, odešli před příchodem P. Conopaea do nedaleké Žitavy.
Prvním prefektem a představeným kláštera jmenovaným Albrechtem byl Paulus Cnopius (nar. 2. října 1595) z belgického Gheelu (nyní Geel) nedaleko Antwerp. Později si latinizoval jméno na Conopaeus. Česká Lípa je jedním z prvních venkovských měst, kde byla počátkem 17. století činná tiskárna. Zásluhu na tom má profesor a prefekt gymnázia
P. P. Conopaeus. Roku 1627 byl promován bakalářem svaté theologie a přiřazen k profesorskému konventu lipského kláštera. V roce 1630 a v roce 1633 se stal převorem lipského kláštera1.
Conopaeus otevřel v Lípě podle přání Albrechta z Valdštejna gymnázium s humanitním zaměřením. Tento učenec sepsal
pro potřeby studentů přehlednou etymologii latinské gramatiky. Mimo to zřídil v lipském klášteře vlastní tiskárnu, kterou odkoupil od pražského tiskaře Paula Sessia.
V roce 1630 vydává svou latinskou učebnici latiny u Paula Sessia v Praze, ale zanedlouho se domlouvá na prodeji tiskárny
a v roce 1631 již tiskne svoji učebnici latiny, zaměřenou na větnou skladbu gramatiku, v České Lípě. Bohužel činnost první českolipské tiskárny byla krátká, v listopadu 1631 vpadli do České Lípy šédská vojska krále Gustava Adolfa a provoz byl přerušen. Conopaeus byl pronásledován sasskými i švédskými vojáky, kteří pustošili celé Čechy. Aby se vyhnul jejich pronásledování, musel se tajně skrývat. Přesile se neubránil, 9. dubna 1634 byl napaden a zraněn. Byla mu useknuta polovina levé ruky. Krátce po svých 40. narozeninách, 12. října 1635, přímo na kazatelně před zraky věřících zkolaboval
a později zemřel2.
První vydání lékařské knihy od C. Battuma "Medecyn boec. Daer inne alle wtwendighe, ende inwendige parthyen des menschen lichaems, met alle hare sieckten ... ".
Knihu vydal v Dordrechtu Jan Canin v roce 1589 a Paulus Conopeus si ji dovezl s osobními věcmi z Gheelu do České Lípy.
V 16. a 17. století to byla velmi oblíbená kniha o lékařství, kde jsou popsány různé části lidského těla a nemoce, jež byly léčeny hlavně pomocí bylin. Kniha byla přeložena do nizozemštiny z populární německé "Arzney-Buch" od Kryštofa Wirtsunga (cca 1505-1571). Přeložil ji Carolus Battus, vlámský uprchlík, který byl ve městě Dordrecht lékařem. Battus uprchl z Gentu
do Dordrechtu v roce 1585. Druhé vydání následovalo o 4 roky později, v roce 1593. Kniha byla vydána celkem devětkrát, naposledy v roce 1619. Na titulním listě je vlastnický přípis P. Conopaea z roku 1625. Kniha je opatřena dobovou renesanční vazbou konce šestnáctého století, dřevěné desky jsou potaženy hnědou usní zdobenou tlačenou rámovou kompozicí.
V rozích a uprostřed vazby se nachází kování, které tehdy nákladné knihy s koženými vazbami chránily. Zachovány jsou fragmenty dvou párů háčkových kovových spon, knižní blok je svázán čtyřmi vazy.
Klášterní latinská škola byla roku 1713 rozšířena na šestitřídní. Díky reformám císařovny Marie Terezie bylo církevní gymnázium augustiánů roku 1783 zredukováno na soukromou školu s omezeným počtem vyučujících, bez latinské školy. Škola zde byla obnovena roku 1806 jako klasické pětitřídní gymnázium, které bylo postupně rozšiřováno, roku 1819
na 6.tříd, 1848 na 7.tříd, v roce 1849 povýšeno na vyšší úplné s osmi třídami, 150 žáky. Škola v klášterních prostorách fungovala do roku 1882, tedy 255 let. O rok dříve byla zestátněna.

1KREYBICH, P. Catalogus Patrum, ac Fratrum. Ordinis Eremitici S[ancti] P[atris] Augustini. A primaeva Introductione, seu ab Anno. 1040. in Bohemia existentium Biographicus, Tripartitus. Juxta Chronologiam actualis Existentiae; elicitae Professionis; et assumptae Vestis Augustinianae. ex Libris Historicis, et Manuscriptis domesticis, excerptus. et Conscriptus Anno Domini: 1799-1942.

2Hölzel, F. Paulus Conopaeus, erster Professor und Präfekt des Gymnasiums. Programm des k.k. Ober-Gymnasiums zu Böhmisch Leipa 1869. Böhmisch Leipa : 1869.

 

Rukopis P. Conopaea. Z knihy Ovidius Publius Naso, Metamorphoseon

Rvdimenta Sive Principia latinae grammatices.tudiosae iuventutis AUGUSTINENSIUM Scholarum. Pragae: Typiis Pauli Sessii, 1630

Vlastnický přípis P. Conopaea z roku 1625 na lékařské knize od C. Battuma

Rvdimenta Sive Principia latinae grammatices.tudiosae iuventutis AUGUSTINENSIUM Scholarum. Pragae: Typiis Pauli Sessii, 1630

SYNTAXIS LATINAE GRAMMATICES Perspicuis exemplis, lectissimisq Scriptorum sententiis illustrata. In usum Studiosae iuventutis AUGUSTINENSIUM Scholarum. -- Superiorum permissu. -- Lippae: apud PP. Augustinianis, 1631.