Den Země – „Turistika po našem okolí aneb POZNEJ SVÉ OKOLÍ VŠEMI SMYSLY“

Čtvrtek 19. 4. 2018 od 9.00 – 15.00 hodin

Poznávání našeho okolí, ochrana přírody a ekologická výchova budou stejně jako v minulých ročnících hlavním tématem Dne Země v České Lípě, které pro vás připravila Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Tentokrát bude program více zaměřen na poznávání naší země pohledem turistickým. Poznávání okolí pěšky i po cyklostezkách. Objevování krás botaniky, dendrologie, geologie, paleontologie i dalších přírodovědných oborů. V rámci programu budou představeny CHKO - Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj se svými krásami maloplošných území. Vedle zajímavých odborných stanovišť s praktickými ukázkami, budou v celém areálu muzea připraveny tvůrčí a vzdělávací dílny a pohybové aktivity.
Návštěvníci budou mít po celý den volný vstup do expozic muzea a právě probíhajících výstav.
Různorodý program je určen žákům všech typů škol, široké veřejnosti a především pak rodinám s dětmi.

Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, za finančního přispění Libereckého kraje.

Spolupořadatelé akce Den Země jsou: SOŠ a SOU 28. října 2707 v České Lípě, DDM Libertin Česká Lípa, Geopark Ralsko o.p.s., CHKO Lužické hory, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.