Den zvířat – „Zvířata našich lesů, luk, vod“

Čtvrtek 5. 10. 2017 od 9.00 – 15.00 hodin

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Lesy ČR, s. p. pořádají již 14. ročník Dne zvířat, tentokrát s podtitulem „Zvířata našich lesů, luk, vod“. Krom vědomostních a odborných stanovišť, pohybových soutěží, smyslových stezek a tvůrčích a výtvarných dílen, připravených společně s Domem dětí a mládeže Libertin, SOŠ a SOU 28. října 2707 v České Lípě a pracovišť CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří a Geoparku Ralsko, nabídnou svá zajímavá stanoviště také Lesy ČR, s. p. obohacená o zajímavou venkovní prezentaci práce sokolníka, pana Řepky. Součástí Dne zvířat je i volný vstup do všech expozic muzea a galerie s doporučením prohlídek především přírodovědných expozic.

Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a Lesy ČR s. p., za finančního přispění Libereckého kraje a Lesů ČR s. p.