Den zvířat – „Zvířata žijící kolem nás“

Čtvrtek 4. 10. 2018 od 9.00 – 15.00 hodin

Patnáctý ročník již tradiční akce Dne zvířat ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, která je pořádána pro děti z mateřských, základních a středních škol a také pro rodiny s dětmi, je letos nazvána „Zvířata žijící kolem nás“. Pestrý celodenní program bude připraven opět za finanční podpory Libereckého kraje, v areálu bývalého augustiniánského kláštera a přilehlé zahradě. Zde návštěvníci akce najdou výuková i sportovní stanoviště a tvůrčí dílny zaměřené na dané na téma, připravené společně s Městskými lesy České Lípy spol. s r. o., Domem dětí a mládeže Libertin, SOŠ a SOU 28. října 2707 v České Lípě a pracovišť CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a Geoparku Ralsko. Bezplatně budou zpřístupněny i veškeré expozice muzea a právě probíhající výstavy.

Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě za finančního přispění Libereckého kraje.