Digitalizace fondů knihovny

VMG v České Lípě v  roce 2015 prostřednictvím projektu VISK 6, podporovanému MK ČR, zdigitalizovalo unikátní tisky
ze svých sbírek. Rukopis je důležitý pro místní historii a jeden ze základních pramenů k dějinám České provincie Řádu sv. Augustina. Dalšími vybranými svazky pro digitalizaci je deset tisků - unikátů ze 17. a 18. století. Celou svoji sbírku knih spolu se svojí korespondencí odkázal muzeu v roce 2010 Bohumil Malotín. Malotínova sbírka je bohatá a obsažná, její skladba odpovídá celé šíři zájmů jejího sběratele – nalezneme zde cenná vydání Biblí, knihy lékařské, knihy o hospodářství, právu, písně, kramářské písně, učebnice, časopisy, lužickosrbské tisky a hudebniny. Vladimír Jarý určil ve sbírce 61 unikátních tisků, které bychom chtěli postupně digitalizovat a zpřístupnit veřejnosti v rámci  projektu Memoriae Mundi Series Bohemica. Dvě lužickosrbské knihy z pozůstalosti B. Malotína byly digitalizovány v roce 2012 s podporou grantu Veřejné informační služby knihoven, poskytnutou MK ČR.

Digitalizované historické dokumenty jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

 

Seznam digitalizovaných map

- Universal-Historie auf der Land-Karten
-Der Strom der Zeiten oder bildliche Darstellung der Weltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zum Ende
  des achtzehnten Jahrhunders


Seznam digitalizovaných knih od roku 2002 - 2018

 

Digitalizováno v roce 2002

 Delimitované rukopisy do SO ČL

Kniha převodu nemovitostí obce Sosnová (sign. OVM Česká Lípa 37283)

Kniha počtů cechu řezníků Stráž pod Ralskem (40135)

Kniha příjmů a vydání kostela v Jestřebí (48084)

Kniha mistrů cechu soukeníků Mimoň (49709)

Kniha mistrů a učňů cechu punčochářů Stráž pod Ralskem (59154)

Artikule cechu tesařů Stráž pod Ralskem (64533)

Kniha příjmů a vydání kostela v Zahrádkách (47034)

Digitalizováno v roce 2003     

  SEYPPEL, Carl Maria, Er sie es,  ST - 766 b       

Digitalizováno v roce 2005 firmou AiP Beroun, s.r.o.

DESING, Anselm, Universal-Historie auf der Land-Karten, (KA-229)

STRASS, Friedrich  (1766-1845), Der Strom der Zeiten oder bildliche Darstellung der Weltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zum Ende des achtzehnden Jahrhunderts (KA-203)

Digitalizace restaurátorem L. Faiglem v roce 2005 - pouze 28 listů

MATTIOLI, Pietro Andrea, Kreutterbuch, Matthioli, Franckfurt am Mayn 1586,
VT - 48                                                                                                                                               

Mapa - 9 dílů
LIECHTENSTERN, Joseph Marx von
Allgemeine Charte des Kaiserthums Oesterreich = Carte de L’Empire Autrichien. (KA - 307)

Collection de quarante deux planes de batailles, sieges et affaires les plus memorables de la guerre de sept ans… par J.F. Roesch, Franckfurt/Main, Jean Chretien Jaeger 1790

Př.č. : 60169, VT - 47

Digitalizováno v roce 2012

Bewaehrtes Kochbuch, 1796 ; rukopis.
Německá kuchařka sepsaná Juliem Röslerem v roce 1796, obsahuje 521 receptů rozdělených do 6 oddílů podle druhů jídel.
RK-5

 Digitalizováno v roce 2012 z projektu VISK  MK ČR

GRAMMATICA Lingvae Sorabicae, 1770, ST-795

 TICINUS, Jacobus Xaverius, 1679, ST-789

Conopaeus, Syntaxis, Rudimenta, Lippae, 1631, VT-20

 Conopaei, Grammatica, Etymologia,Pragae Sessius, 1630, VT-45

 Conopaei, Grammatica, Rudimenta,Pragae Sessius, [1630], VT-44

 
Digitalizace Vl. Štěpánský v roce 2014 - mapy Euroregionu NISA

Mapa okresů Česká Lípa a Německé Jablonné, KA - 5

Mapa hejtmanství Česká Lípa, KA - 7

 Mapa okresu Česká Lípa, KA - 10

 Cvikov, KA - 12

Mapa okresů Česká Lípa a Německé Jablonné, KA - 13

Mapa Okresního hejtmanství Libereckého, KA - 15

Projekt železnice ze Žitavy přes Českou Lípu s napojením na železnici u Dolních Beřkovic, KA - 18

Mapa okresu Liberec, KA - 22

Geologická přehledová mapa politického okresu Česká Lípa a jeho přilehlých oblastí, KA - 30

Vojenská mapa oblasti Liberce a Frýdlantu, KA - 33

Straubeho barevná turistická mapa Jizerských hor a Krkonoš, KA - 53

Mapa českolipského kraje, KA - 100

Turistická mapa Jizerských hor, KA - 207

Horní a Dolní Lužice na mapě Johanna Hübnera a Johanna Baptisty Homanna, KA - 230

Speciální mapa pro dopravu, zemědělství a průmysl v obvodu Obchodní a živnostenské komory Liberec, KA - 301

Hřebenovka od Ještědu k Růžovce, RF - 691

Mapa správních orgánů politického okresu Česká Lípa, KA - 318

Mapa odborů NJS, KA - 347

Litoměřický kraj na mapě Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha z roku 1834, KA - 394

Mapa okresu Česká Lípa od Hugo Schwarze ze 30. let 20. století, KA - 302

 

Digitalizováno v roce 2015 z projektu VISK  MK ČR

CATALOGUS Patrum, ac Fratrum. Ordinis Eremitici S[ancti] P[atris] Augustini. A primaeva Introductione, seu ab Anno. 1040, RK - 74

Kwjtek Swaté ANNY W žiwé Wjře/ W Swaté Naděgi/ W prawé Láſce kwetnaucý. Machausſ 6. v. 18. Povčte ſe na kwjtj Polnjm/ kterak roſte, nepracuge, ani přede, Wytiſſtěný/ v Pawľa Sesſya/ 1625. Praha: Pavel Sessius, 1625, ST - 13 přív. 1

Polowičný Orlog/ Na Dwanácte Hodin rozwržený/ Tolikéž Duchownjch Cwjčenj obſáhugjcý: Weleſl: Bratrſtwu Čeſkému Pod Tytuľem Na Nebe Wzetj Blahoſľawené Panny Marye/ W Slawném Starém Měſtě Pražſkém shromážděnému/ Za Noworočnj Dárek Připſaný/ Léta 1676. S Dowolenjm Wrchnoſti. Wytiſſtěný w Starém Měſtě Pražſkém/ w Jmpreſy Carolo-Ferdin. S.I.
Staré město pražské [=Praha]: Imprese Carolo-Ferdinandská [=Jezuitská tiskárna], 1676, ST - 15


Duchownj Pohádky, to geſt: Skryté Otázky z Pjſma ſwatého wytažené, S Odpowědmi kratičkými, gakž z Starého/ tak Nowého Zákona ſebrané/ znowu dlé Byble/ y giných Pjſem ſwatých bedliwě přehljdnuté. A nynj zaſe w nowě wſſem pobožným Křeſtianům k Potěſſenj na Swětlo wydané. S Dow. Duchow. Wrchnoſti. W Holomaucy/ v Jozeffy Hirnlowy/ 1770.
Holomauc [=Olomouc]: Josefa Hirnlová [=Josefa Terezie Hirnleová], 1770ST-24
Malý Zlatý Nebe Kljč, Aneb: Nábožné Modlitby K Wyſwobozenj Duſſý Očiſtcowých welmi proſpěſſné.
Příbram: František Augustin Höchenberger, (1753), ST - 17

Modlitba k Neyſwětěgſſý PANNJE MARYGJ Wyſſehradrké w Sſancých, Welmi pronikagicy /!/ k doſahnutj gakekoliw Miloſti. (Wytiſſtěná w Praze/ v Wáclawa Vrb. Suchýho/ bljž Vhelného Trhu u zlatého Kohauta w Sta. Měſtě/ 1761.)
Praha: Václav Urban Suchý, 1761, ST - 28 přív. 2


Spiſowé Dwa: I. O rozdjlu Starého Božſkého/ a Nowého Lidſkého včenij. II. Summa krátká ſtarého Náboženſtwj Kryſtyanſkého/ w otázkách a odpowědijch obſažená. Cyprianus ad Cecilium Epiſt: 3 . …
S.l.: s.n., [zač. 17.stol.], ST - 38 přív. 2, neúpl.


Pjſeň Nowá žaloſtiwá o ſmutné Swatbě w Měſtě Erffurtu w Duryňſké Kragině/ Léta přjtomného M.DC.IX. [=1609] ſſeſtého dne Měſýce Vnora/ wykonané: O čemž z Pjſničky wſſemu budete mocy wyrozuměti.(W Starém Měſtě Pražſkém v Kaſſpara Kargezya.)
Staré Město Pražské [=Praha]: Kašpar Kargezyus [=Kašpar Kargesius], 1609, ST - 74

Každodennj Obět Bohu, aneb: Modlitby Katolické z rozličných Textu Pjſma ſwatého wytažené. W Hoře Kuttný, wytiſſtěno v Frantiſſka Winc. Korce.
Hora Kuttná [=Kutná Hora]: František Vincenc Korec, [konec 18. stol.], ST - 81

Pjſně Ročnj A neb: Cýrkewně Nábožný Kancyonálek, Kterýžto Netoliko při wſſech Sľawnoſtech celého Roku, ale y každoden[ně ſe] vžjwati může. Nynj ale znowu [rozmnožený a] mnohými Pjſněmi [???] S powolenjm D[uchownj Wrchnoſti].
S.l.: s.n., [2.pol. 18.stol.], ST - 183

Pjſně Ročnj A neb: Cýrkewně Nábožný Kancyonálek, ... W Hoře Kuttny, wytiſſtěno v Frantiſſka Wincencia Korce.
Kutná Hora: František Vincenc Korec, [konec 18.stol.], ST - 183

 

Digitalizováno pro FFUK Praha 12. 10. 2015

F. Bridel: Jiskra slávy svatoprokopské, Praha 1699 (exemplář s rukopisnými dodatky a opravami), RK - 36

V. Weidner: Vita S. Procopij Abbatis..., 1727, RKA - 2

 

Digitalizováno v roce 2016 z projektu VISK  MK ČR 

SPANGENBERG, Johann Sig.

Poſtylla Cžeſká (:To geſt weyklad:) na Epiſſtoly/ kteréž ſe Nedělnijch dnuow přes celý Rok w Koſtelijch Cýrkwe Křeſtialké obyčegně čtau a předkládagij. W Spůſob Otázek/ Skrze Jana Sſpangberſkého W Cýſařſkém Měſtě Northauzu Kazatele Složená/ A z Latinſkého y Německého yazyku w Cžeſký přeložená/* Létha Páně. Tiſýcýho/ Pětiſtého/ Cžtyřidcátého/ Oſmého. [1548] (Wytiſſtěno w Proſtěgowě/ v Jana Günthera/ w Sobotu po wſſech Swatých [=5.listopadu]. Létha/ zč. XLVII. [=1547] Napřed na Tytuli ſtogij Létha/ zč. VIII. [=1548] Skrze omeylenij ſe to ſtalo) Prostějov: Jan Günther, 1547, ST - 110

 KRUEGENER, Michal 

 Každodennj Kaľendář Hoſpodářſký a Kancelľářſký/ ku Potřebě Pánům/ Hegtmanům/ Auředlnjkům/ Kupcům/ Prokurátorům/ Pjſařům/ Ržemeſlnjkům/ a Lidem mnohým/ Obchody gak o Domě/ tak přes Pole/ Wſſeligaké wedaucým/ Na Horyzont Cžeſký/ Vherſký/ Morawſký a Slézſký z prawého bedliwého Aſtronomického Gruntu/ ſewſſý piľnoſti ſepſaný a wydaný/ Od Michala Krygenera Filozoffie a Medycyny Doktora Chymického/ zč. Na Léto Páně Přeſtupné: M. DC. LXXVI. [=1676] Praha; Litomyšl: (1675), ST - 137

Nowý Hoſpodářſký a Kancellářſký KALENDÁRŽ/ S připogenau Hwězdář: Praktykau/ Ke Cti S° Wácľawa Knjžete/ Mučedlnika /!/ a Patrona Králowſtwj Cžeſkého. Sepſaná Od Petra z Grynwaldu zč. K Létu Páně 1695. Genž geſt Rok obyčegný. S Powolenjm Wrchnoſti. Wytiſſtěn w Praze w Welké Karľowé Kollegi v Giřjho Labauna. (1694), ST - 138

JÁDRO, Duchovní Křesťanské Katolické,[Praha]: [František Jeřábek], [konec 18. nebo zač. 19.stol.] Sig.: ST-172

 MEERSTEIN, Modestus:HYMNODIA FRANCISCANA Ad Uſum Ordinis Fratrum Minorum S. FRANCISCI Reformatorum Provinciæ. DIVI WENCESLAI D. & M. Juſſu F. BERNARDI SANNIG, Iterati Miniſtri Provinciæ ejuſdem edia EDITIO SECUNDA. PRAGÆ, Typis Joannis Caroli Hraba, Inclytorum Regni Bohemiæ Statuum Typographi. Praha: Jan Karel Hraba, [1739], ST - 173

JOANNICY, Gabriel: Minucý a Pranoſtyka Hwězdářſká/ k Létu Páně M. D. XCVIII0. [=1598] Hrudnému a po Přeſtupném Druhému. Od Doktora Gabriela Joannycia/ w ſlawném Včenij Krakowſkém nařijzené° Hwězdáře/ k obogijmu celému y polowičnému Orlogi zprawená/ a wůbec wydaná. Wytiſſěno w Holomúcý/ ſkrze Dědice Milchtallerowy. Holomúc [=Olomouc]: Milchtaller dědici [=Bedřich Milichthaller dědici],
(1597)., ST - 176

SOLANUS, Samuel: Nowy Domowny y Poceſtn[y] Kalendář/ Na Rok KRYSTU Pána 1721: Podlé Wýsſokoſti Vhlé Nebeſkého o 48. Stupnjch/ Na Vherſkau/ Sedmihradſkau/ a z Čaſtký na ſauſedné Kraginy ſpořádaný: Zepſány od SAMUELE SOLANA. Cum Grat: & PRIVIL: Sac: Cæſ:Regq: Mattis. W LEWOCZY/ Nacházj ſe v Jana Breyera.Levoča: Jan Breyer [=Jan Brewer ml.], (1720) ST - 177

PÍSNĚ - roční. Pjſně Ročnj, To geſt: Kancyonálek, s njmžto Gedenkaždý pobožný Křeſtian netoliko při wſſech wegročnjch Slawnoſtech, nýbrž každého čaſu Boha chwáliti může. S mnohými a pobožnými Pjſněmi rozmnožený a k duchownjmu Potěſſenj wydaný. W Praze, v Frantiſſka Geřábka w železných Dwéřjch. [konec 18. stol.], ST - 196

ECCLESIASTICUS: JEſus Syrach, Gináč Knjhy Eklezyaſtykus o dobrých Mrawjch a chwalitebném Obcowánj Wſſem Hoſpodařum /!/, Djtkám a Cželádce k řjkánj vžitečné, a w giſté Tytule vwedené. Přitom wybrané Ržeči z Prjſlowi /!/ Sſalomauna Krále, y z Kněh Maudroſti geho. W Praze wytiſſtěný v Frantiſſka Geřábka w železných Dweřjch. [1770-1794?], ST - 198

HISTORIE - Berthold: Hyſtorye gednoho ſkrze bauřku mořſkau neſſťaſtného ku konci wſſak welmi bohatým učiněného Engličana, gménem Bertholda. W Gjhlawě. Wytiſſtěna a k doſtánj u Fab. Beynhaura. [1790-1831?], ST - 319

 HISTORIE - Rupert: Hyſtorye O gednom welmi dobře zřjzeném Synu, Gménem Rupert, který z Láſky Otce ſwého Otrokem včjněn geſt. S powolenjm cýſ. král. Cenſury. Wytiſſtěno w Hoře Kuttný, 1798, ST - 320

FISCHER, Abraham: Nowý Hoſpodářſký a Kancelářſký Kalendář, Na Rok Páně 1786, genž geſt Obyčegný, 365. Dnj w ſobě obſahugicý, pod Gménem Abrahama Fiſſera, od gednoho Vměnj Hwězdářſkého obwzláſſtnjho Milownjka s Pilnoſtj na Horyzont Cžeſký, a giné okolnj Kraginy a Země ſepſaný, ſpolu s Praktykau a některými Hoſpodářſkými Wěcmi. Wytiſſěný w Králowſkém Starém Měſtě Pražſkém v Roſenmüllerowſkých Dědjčů ſkrze Jana Beránka Faktora. (1785), ST - 368 

PÍSNĚ - poutnické: Pjſně pautnické při nawſſtěwowánj kaplj v miloſtiwém obrazu Marye Panny w Wambeřicých, od wěrných ctjtelů prozpěwugjcý. Kteréžto kaple od w Pánu zeſnulého Pána Danihele Paſcalia z Oſterberku založené, a wyſtawené gſau. K wraucnému rozgjmánj přehořkého vmučenj ſmrti Kryſta Gežjſſe, a boleſtné Matky geho Marye Panny vwedené. [Glaczsko [=Kłodsko]]: [František Pompejus], [konec 18.stol.], ST - 398 přív. 2

 [OTÁZKY]: [Otázky které Kristus Pán, jsa v Létech dvanácti, Doktorům a Záko­níků v Chrámě Jeruzalémském předkládal. …] S.l.: s.n., [2.pol. 18.stol.], ST - 477

VÝKLADY, [Krátké vejklady o důmělém zdání snů ...], S.l.: s.n., [2.pol.18.stol.], ST - 478

KÁMEN, Zľatý Kámen, aneb Lucydář, který wyſwětľuge Počátek wſſeho Stwořenj , totižto: Nebe, Země a Moře. Wytiſſtěný Léta Páně 1724. 40 s., S.l., s.n., 1724, ST - 479
 

 Digitalizováno v roce 2017 z projektu VISK  MK ČR ( 34 knih)

 

ČTENÍ, Kratochvilné: Kratochwjlné Cžtěnj /!/, w kterémž wſſeliké Rozmlauwánj To geſt: Raymowé Vžjtečných Propowědj Ku kterýmž gſau přidané Otázky Otce, který ſe otazuge Syna, gakby ſe při ſwém Hoſpodářſtwj y Cžeľádce ſprawowati měl, a on gemu odpowjdá. S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 481

SMLOUVA: Smlauwa Duchowně=Nábožná Bratrſtwa Obogjho Pohlawj Pod Angelſkau Ochranau S. Aloyzya Gonzagy...Wytiſſtěná w Praze/ w Ympresſy Akademické v S.Kljmenta/ Léta 1752, ST - 482

MODLITBA: Modlitba k ſwatým Třem králům. S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 485

PLANETÁŘ: [Planetář aneb Wyſwětlenj nebeſkých Znamenj, ...]S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 488

PRANOSTIKA: Pranoſtyka Sedlſká, Neb Knjžka o Powětřj a Sprawě, kterak Spůſobnoſt čaſu přes celý Rok přezwěděti a poznati ſe může. Rok od Roku trwagjcj. A nynj [ . . . ] Wytiſſtěná Roku/ 1752. S.l.: s.n., 1752, ST - 489

LIBOZPĚV, Mariánský: Ljbo=Spěw Maryánſky /!/ Aneb Tři welmi nábožné Pjſně S přiloženau horliwau Modlitbau... S Dowolenjm Duchownj Wrchnoſti. W Mladé Boleſlawy/ wytiſkl Frantiſſek Slánſký/ 1748, ST - 490

VÝKLADY: Krátké wýklady o důmělým zdánj ſnu, ſkrze které gedenkaždý buď ſám ſobě, aneb ginému wyložiti může, gakož y numera, která dle wyznamenánj ſnůw do Loterye ſázeti ſe můžau. W Praze. [V V.F. Šleret]a, a M. Hollauera. [1787-1799?], ST - 492

PLANETÁŘ: [Planetář aneb Wyſwětlenj nebeſkých znamenj, ...S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 495, neúpl.

 SEXSTETTER, Aegidius: Krátká Zpráwa o tom co každý katolický Křeſťan wěřiti, a zachowati má. Pro obecný lid na ſwětlo wydaná od Gilgjho Sexſtettra, řádu ſwatého Benedykta w Braumowě. W Praze 1800. k doſtánj v Jana Buchlera, knihkupce na malém rynečku wedle domu radnjho Nro.705, ST - 496

PLANETÁŘ: [Planetář, aneb Wyſwětlenj nebeſkých Znamenj, ...], S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 499

 VÝKLADY: Znamenité weyklady aneb djwné wyděnj /!/ Giřjkowé ſyna kryzaffanowá /!/, [kterýž]to po rozličných mjſtech putugice, welmi podiwné wěcy ſpatřil. [Wy]tiſſtěno pro vkrácenj čaſu, roku 1777, ST - 500

HISTORIE - Jidáš: Hyſtorye hroz ná  /!/, O Gidáſſowi Jſſkariotſkém, kterýž zradil na ſmtr /!/ Kryſta Pána, neſe na ſobě obraz wſſech Lakomcuw /!/ a Zaufalců: Nenaprawili žiwota ſwého pokánjm prawjm, že towaryſſj geho, wpekle /!/ býti muſegj. W Přjbrami v Auguſtýna Hechenbergra.[1742-1776?], ST - 500

HISTORIE: [Historie o krásné Mageloně ...], S.l.: s.n., [2.pól. 18.stol.], ST - 513, neúpl.

PĚT: Pět čerwených Korálů, aneb: ſrdečné a litoſtiwé rozgjmánj pět Ran Kryſta vkřjžovaného a prawého Muže Boleſti, k njmžto připogené...Praha: František Jeřábek, [konec 18.stol.], ST - 586

HERBÁŘ: [Herbář aneb lékařství ...], S.l. : s.n., [konec 18.stol.], ST - 618

KNIHA: Kniha ke Cžtenj pro Žáky Cžeſkých Sſkol w Mieſtech a Mieſtečkách cýſ. Král. zemj. Djl Druhý, záležegjcý w Vwedenj k Sſlechetnoſti. S Geho Ržjm. cýſ. král. apoſſtolſké Miloſti neymiloſtiwieyſſj Swobodau. W Praze, Nákladem cýſ. král. Normálnj ſſkoly. 1784, ST - 623, neúpl.

ČTENÍ: [Velmi kratochvilné čtení o zchytralé Finettě, jinak Popelce nazvané. Pro vyražení mladým lidem z německého jazyku na česko přeložené ], S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 704, neúpl.

HORA: Hora Kalwarye, aneb nábožné rozgjmánj O přehořkém vmučenj Pána Gežjſſe Kryſta. Kdež y také giné mnohé modlitby obzwľáſſtně pak rannj, wečernj, při Mſſi ſwaté, před y po ſpowědj, před y po přigjmánj pro potěſſenj a wzděľánj horliwých Křeſtianů obſažené gſau pro obogj pohľawj. W Litomyſſli wytiſſtěno v Wáclawa Turetſchka, 1795, ST - 730

VZDECHNUTÍ: Wraucné wzdechnutj k Panně Maryi. Tjſkem we Skalicy. Skalica: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 748

 MODLITBA: Pobožná modlitba k Matce opuſſtěných. W Praze, v Karla Samma. Praha: Karel Samm, [konec 18.stol.], ST - 750

ZPRÁVA: Krátká Spráwa Weleſlawného Bratrſtwa, Pod Ochranau S. Panny a Mučedlnice Barbory, Kteréž Mocy od Geho Swattoſti Papežſké Kljmenta XIV. obdržené Bully w Ržjmě Dne 3ho Cžerwence Léta 1773. w Kaply též Swaté Panny a Mučedlnice bljž Měſtečka Mantjny wyzdwjženo bylo. ... W Praze, v Jana Ferdynanda Vrozenyho /!/ z Sſenfeldu. Praha: Jan Ferdynand Šenfeld [=Jan Ferdinand Schönfeld], [konec 18.stol], ST - 751

PÍSEŇ: Horliwá Pjſeň k ſwaté Anně wſſem opuſſtěným Syrotkům k obwzláſſtnjmu potěſſenj wydaná. W Gindřjho=Hradcy /!/.Jindřichův Hradec: s.n., [konec 18.stol.], ST - 753

MODLITBY: Křeſťanſké Katolické Modlitby při miloſtiwém Letě s předeſlanau zpráwau: Co geſt miloſtiwé Léto? W Gjčině 1826, tiſkem Frant. Kaſtránka kragſk. knihtlačitele. Jičín: František Kastránek [=František Jan Kastránek], 1826, ST - 754

 MODLITBY: Wraucné modlitby k ſwatým pěti ranám. Wytjſſtěná /!/ w Pardubicich /!/. Pardubice: [Ignác Václav Dekrt], [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 761

LIST: [List Lvovi V. papežovi.], S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 762

 MODLITBA: Gežjš, Marya, a Jozef, S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 763

 MODLITBA k ſwatému Jakubu Apoſſtolu, S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 764

 MODLITBA: Modlitba k P. Marii., S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 765

MODLITBA : Modlitba k Panně MARYJ Králo=Dworſké, S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], st - 766

MODLITBA: Pěkná Modlitba, k Boleſtneg Panna /!/ Maryi, w Sſaſſtjne w Borjch, S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 767

BAROCH, Karel: Kázánj při ſlawné Památce Korunowánj Cýſaře Ržjmſkého, též, ſlawné Památce Korunowánj Krále Cžeſkého Frantiſſka Cýſaře II. Krále Prwnjho. Cum approbatione Cæſareo-Regiæ Cenſuræ. Wytiſſtěné w témž Měſtě, ſkrze Frantiſſka Korce, (1792), ST - 769

JEAN D`ARRAS: Kronyka kratochwjlná o ctné a ſſľechetné panně Meluzýně, wſſem hyſtoryckých wěcý milownjkům na ſwětlo wydaná, a s nowýma pěknýma obrázkami okráſſľená a ozdobená. W Gindřicho=Hradcy, Jindřichův Hradec: s.n., [konec 18.stol.], ST - 773, neúpl.

PAŠIJE: Paſſyge P. Gežjſſe Kryſta/ podle Sepſánj S° MatauIIe/ genž ſe zpjwá w Neděli Kwětnau. (S Powolenjm Wrchnoſti/ wytiſſtěná w Starém Měſtě Pražſkém w Welké Karlowé Kollegi v Giřjho Labauna 1690.), 1690, ST - 777

PÍSEŇ: Nábožná pjſeň o wolánj k Pánu Gežjſſi. W Byſtricy u Tumlera. Banská Bystrica: Ján Jozef Tumler, [1783-1796?], ST - 794

 

Digitalizováno v roce 2018

 Römische = Reyß [!] Beschreibung. Nachdeme Ihro Hochgräf[lichen] Gnaden Herr Graf Vor Sweerts und Spork meine gnädigst hochgebietende Obrig keit zur zeit des 18 Saeculi, dem Jungen Herrn Grafen Joannem [Chris]tianum…; rukopis. -- S.l. : s.n., [1751]. -- 89 l. ; 8°. -- Německy psaný cestovní deník, líčící cestu hraběte Františka Karla Rudolfa Schweerts-Šporka, jeho manželky Anny Kateřiny a syna Jana Christiána ze Schlüsselbergu (Lnáře, okr. Strakonice) do Říma v l. 1750-1751. RK - 34