Ekolog

Duben patřil ekologům

V měsíci dubnu je mezinárodně slaven Den Země, a proto není náhodou, že grantový projekt realizovaný Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, který představuje jednotlivé odborné profese a řemesla v muzeu zastoupené, byl věnován právě profesi ekologa.
Projektovou sobotu měla pod svým patronátem Mirka Netolická, bývalá koordinátorka Ekoporadny ORSEJ, která vykazuje
při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě svoji aktivní činnost již desátým rokem. Není překvapením, že den věnovaný praktické náplni práce ekologa, se odehrával převážně v terénu. První autobusový výjezd účastníky dopravil do psího útulku
v Dobranově. Zde byl početný zástup přítomných žáků uvítán majitelem útulku Ing. Janem Vávrou, který přiblížil žákům osudy některých svých svěřenců a popsal způsoby, jakými se opuštění psi k němu do útulku dostávají a také mechanismy, podle kterých jsou opětovně psi umísťováni v nových domovech, podaří-li se takové najít. Práce v útulcích obecně, byla lektorkou představena žákům jako jedna z mnoha činností spadajících do ochrany nejen opuštěných, ale také poraněných
a handicapovaných zvířat.
Další zastávka zavedla žáky do Kozlů, a sice do kočičího útulku Bona, Miroslavy Šubrové. Ta se zde pečuje především
o opuštěné kočky, které zůstávají i po odchytu polodivoké, a proto jsou obtížněji umístitelné. Krom vlastního chovu koz
a ovcí, přijímá do svého útulku i opuštěné psy. Prezentace odborné profese ekolog, pokračovala po návratu z terénního výjezdu zpět do českolipského muzea odbornou přednáškou, a to nejen o možnostech studia tohoto oboru, ale především
o možnostech jeho uplatnění v praxi.

informační karty                    katalog v expozici                    burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová