Ekologická soutěž - „Vliv lidské činnosti na krajinu“

Středa 22. 11. 2017 od 8.00 – 13.30 hodin

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) společně se SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října p. o., uspořádali za finanční podpory Libereckého kraje již 21. ročník ekologické soutěže žáků základních škol 2. stupně a víceletých gymnázií.
Zahájení soutěže proběhlo ve středu 22. 11. 2017 v 8.00 v ambitu kláštera VMG v České Lípě, kde byla také realizována její první vědomostní část. Druhá část soutěže byla pro studenty připravena v budově střední odborné školy. http://www.skolalipa.cz/

Soutěže se zúčastnila gymnázia nejen z České Lípy, Mimoně, Děčína, ale nově také z Liberce. Vítězem se v kategorii gymnázií stalo družstvo gymnázia Česká Lípa, na druhém místě se umístilo gymnázium Děčín a na třetím místě opět družstvo českolipského gymnázia.
V kategorii základních škol zvítězila ZŠ 28. října, Česká Lípa, druhé místo obsadila ZŠ Náměstí Míru Nový Bor a 3. místo patřilo se shodným počtem bodů ZŠ U Lesa Nový Bor, ZŠ Jestřebí a ZŠ Doksy.

Ekologická soutěž v číslech:
Celkově se akce zúčastnilo 75 studentů z 13 škol, z toho 9 ZŠ a 4 gymnázia.
Bylo vytvořeno 13 zkušebních testů, 2 prezentace, 7 „poznávaček“, 158 otázek a úkolů.

Ke zdárnému a regulérnímu průběhu akce účinně přispěli i studenti SOŠ a SOU. Vyhodnocení pak provedla komise složená ze zástupců VMG, učitelů SOŠ a SOU a nejlepších studentů 3. a 4. ročníku SOŠ.
Součástí soutěže byla i odborná přednáška geologa VMG Petra Mužáka na téma „Vliv člověka na krajinu“.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, ať už jako členové organizačního týmu, či jako   soutěžící. Těšíme se na shledání při dalším, 22. ročníku ekologické soutěže ve školním roce 2018/19.