Entomolog

Muzeum představilo dalšího odborného pracovníka - entomologa

V cyklu prezentací odborných profesí a řemesel zastoupených v muzeu převzal v sobotu 2. února štafetu entomolog
Bc. Lukáš Blažej. Entomologie je vědní disciplínou, které běžní smrtelníci příliš nerozumí. Entomolog se zkrátka zabývá mravenčími věcmi. Už proto bylo zajímavé se zúčastnit prezentace, která nechala nahlédnout do praxe této profese a danou vědní disciplínu zasadila do kontextu ostatních přírodních věd.
Díky Lukášovi Blažejovi se přítomní žáci mohli dozvědět, nakolik je hmyz důležitou součástí ekosystému, a v neposlední řadě si uvědomili, že entomolog není pouze pošetilý pán běhající po loukách se síťkou na motýly, nýbrž vědec, který pořádá své sbírky, prohlubuje si své vzdělání a o přírodě se dozvídá stále více. Své vědomosti ale entomologové nabízí i veřejnosti, pro kterou vydávají celou řadu odborných a popularizačních článků a přednášek, pořádají entomologické dny a podobně.
Důležitým předpokladem k profesi entomologa je, jak podtrhl Lukáš Blažej, hluboký zájem o přírodu od útlého dětství. Adept entomologie musí být trpělivým, postupně se má snažit rozšířit svou sbírku a prohlubovat znalosti o ní, právě tudy vede cesta vědeckého nebo terénního pracovníka. Jedná se ale o natolik specifický obor, že vysokoškolské studium je pro hlubší poznání nezbytné, stejně jako znalost mnoha jazyků, protože entomologická komunita je poměrně malá a je třeba čerpat
i informace od zahraničních vědců.
Po pauze, která byla vyplněná pozorováním zajímavých ukázek z říše hmyzu pod mikroskopem a občerstvením, se celá družina malých přírodovědců vydala pod vedením entomologa a za jeho odborného komentáře do entomologických expozic v přízemí muzea. Projektový den s entomologem byl zakončen opět ve Velké klubovně, kde Lukáš Blažej seznámil přítomné s průběhem a výsledky expedice do Albánie, které se muzejní zoologové účastnili v uplynulém roce a dokonce zde objevili nový druh.

informační karty                     katalog v expozici                    burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová