Etnograf

Veřejnosti se představil další muzejní odborník – etnograf

I v měsíci červnu ve Vlastivědném muzeu a galerii pokračoval vzdělávací grant zaměřený na seznámení s odbornými profesemi v muzeu zastoupenými nebo s muzeem souvisejícími. Tentokrát se však setkání mladých výzkumníků neodehrálo v budově muzea v České Lípě, nýbrž v jeho pobočce na Vísecké rychtě v Kravařích. Tuto pobočku již čtvrtým rokem spravuje etnografka Jitka Cidlinová.
Ta připravila setkání se skupinou žáků v horní síni, kdy přítomné přivítala a řekla jim krátký výklad o Vísecké rychtě a její kulturně-historické hodnotě. Žáci ale přijeli přece jen hlavně proto, aby se seznámili se vším, co souvisí s pracovní pozicí nejen muzejního etnografa a etnologa. Jitka Cidlinová přítomným vysvětlila, co vše slovo etnografie obsahuje a jaké je třeba mít předpoklady a znalosti k jejímu studiu. Zrovna tak žáci mohli zjistit, jaké je místo etnografie v souboru ostatních sociálních věd a jaké další obory mají s etnografií nejednou společné pole působnosti.
Červnová grantová sobota byla zajímavá už tím, že se konala na Vísecké rychtě, která sama o sobě se svými sbírkovými předměty dostatečně plasticky vysvětluje, co je předmětem studia oboru. Bohužel počasí bylo zájmu o etnografii nakloněno o poznání méně, a proto se nemohla skupina výzkumníků dosyta věnovat lidové architektuře, pro kterou je Vísecká rychta především významná.
Namísto toho si žáci, rozdělení do skupin, vyzkoušeli, jak může etnograf výsledky své práce prezentovat veřejnosti. Každá skupina si tak vybrala téma výstavy a snažila se načrtnout její plán a navrhnout postup její realizace a doprovodný program.

informační karty                       katalog v expozici                      burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová