Galerie a galerie Jídelna

Jana Jermanová - Jakubská - vedoucí Oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie
tel.: +420 487 824 145, l. 28, GSM: +420 702 000 096 ; e-mail: jermanova@muzeumcl.cz 
Vladimíra Procházková, e-mail: prochazkova@muzeumcl.cz 

 

Aktuality můžete sledovat i na Facebooku zde.

Galerie Jídelna vznikla v roce 2000 při tehdejším Okresním vlastivědném muzeum v České Lípě. Výstavní prostory
se nacházejí v bývalém refektáři (jídelně) klášterního komplexu, kde muzeum sídlí, a rovněž v přiléhající chodbě. Galerie Jídelna se svým zaměřením nevyhraňuje vůči žádnému uměleckému směru jako malba, plastika, performance, fotografie, ale naopak se snaží pojmout a prezentovat umění ve všech podobách v celé své různorodosti. Galerie oslovuje jak autory mladé nastupující generace, tak i autory známé a zavedené.
V uplynulých letech hostila galerie například tyto osobnosti české a slovenské výtvarné scény: Petr Nikl, Roman Franta, Tomáš Císařovský, Michael Rittstein, Vladimír Franz, Aleš Lamr, Ivo Rozsypal, Palo Macho, Alena Matějka.

 

 

Výstavní plán v letošním roce

Galerie Jídelna

2. 3. - 10. 5. 2018: Václav Lahovský - fotografie. Vernisáž 1. 3. od 17.00 hodin.
18. 5. - 12. 8. 2018: Michal Janovský - obrazy. Vernisáž 17. 5. od 17.00 hodin.
17. 8. - 14. 10. 2018: Vít Vejražka - obrazy s duchovní tématikou. Vernisáž 16. 8. od 17. 00 hodin.
26. 10. - 31. 12. 2018:  Markéta Váradiová, Lada Semecká, Iva Kolorenčová - instalace. Vernisáž 25. 10. od 17. 00 hodin.


 

Galerie chodba

9. 3. - 31. 12. 2018: Dámská móda ve výtvarném umění - portréty ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie.
Vernisáž 8. 3. 2018 od 17.00

Fotogalerie výstav a akcí z minulých let najdete v sekci archiv akcí.