Geolog

První březnová sobota patřila geologii

V sérii prezentací odborných profesí a s muzejnictvím spojených řemesel v muzeu v první březnovou sobotu představil muzejní geolog Petr Mužák, který přítomné žáky základních škola českolipského okresu uvedl do tajů svého oboru, které jsou nezasvěceným skryty pod zemským povrchem.
V úvodní teoretické části Petr Mužák žákům vysvětli, čím se zabývá předmět geologie, kde se dá studovat a jaké se absolventům jejího studia nabízí profesní uplatnění. Jako obor studující složení, stavbu a vývoj zemské kůry má geologie široký záběr a doplňuje jí řada podoborů a příbuzných vědních disciplín, jako je mineralogie, petrografie, paleontologie, geologie historická nebo aplikovaná, která je důležitá pro důlní praxi.
To jak tato praxe donedávna vypadala i v našem regionu ukázal i promítnutý film o historii a současnosti těžby uranu
v Zálesí na severní Moravě. Pro větší názornost sebou Petr Mužák vzal geologické mapy, mikroskop, geologické kladívko
a další pomůcky a muzejní figurínu oblékl do svého terénního overalu.
Geolog popisuje geologické a mineralogické lokality a vytváří geologické mapy. Podklady, které shromažďuje mohou sloužit k vytipování nových ložisek pro těžbu. Zároveň ale geolog musí dbát na důslednou ochranu životního prostředí a v rámci své profese spolupracuje i s hydrogeology, zoology, zabývajícími se např. studiemi kolonií netopýrů a dalšími specialisty. Dnes už nesmí mít těžba pro krajinu destruktivní dopad. Každý těžař musí mít připraven rekultivační záměr.
Součástí projektového dne věnovaného profesi geologa bylo i promítaní obrázků z mnoha geologických lokalit v regionu
i mimo něj. V praktické části, která se odehrávala přímo v muzejních expozicích si žáci prohlédli zajímavé vzorky
z muzejních sbírek. V improvizované laboratoři ve Velké klubovně muzea žáci některé ze vzorků podrobily testem kyselinou.

informační karty                       katalog v expozici                      burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová