HISTORICKÁ EXPOZICE 13.–18. STOLETÍ

Historická expozice, zahrnující období od 13. do 18. století, je umístěna v 1. patře východního ramene klášterního ambitu. Současná podoba, která nahradila původní expozici ze 70. let 20. století, byla realizována v roce 2018. Jejím základem je 10 nových zasklených velkorozměrových vitrin se samostatným osvětlením, doplněných informačním panelem s dotykovou obrazovkou. Zadní strana tří vitrin je oživena celoplošnými malbami výtvarníka Atily Vöröse, evokujícími příslušné období (gotika, renesance, baroko). Dějinná období jsou rovněž rozlišena barvou vitrin.

Tři vitriny (žluté) jsou věnovány období gotiky:

- Vznik měst, hrad Lipý, nálezy mincí, výrobky českolipských hrnčířů.

- Kostely v České Lípě, řemeslná výroba (soukeníci, hrnčíři, skláři).

- Husitské hnutí, farní kostely, odboj Zelenohorské jednoty.

Čtyři vitriny (oranžové) představují renesanční období:

            - Humanismus (Georg Handsch), kronikář Hans Kriesche, knižní vazby.

            - Knihtisk (nástroje, Oldřich Velenský), cestovatel Tectander, Matyáš Meisner.

            - Renesanční architektura a plastika, renesanční zbraně a kovářské výrobky.

            - Tržní hospodaření (rybníky, železářství), reformace, stavovské povstání.

Tři vitriny (růžové) zachycují děje v období baroka:

            - Rekatolizace, Albrecht z Valdštejna, klášterní tiskárna (Paulus Conopaeus).

            - Rozvoj řemesel ve městech (cínaři), barokní architektura a sochařství.

            - Barokní hudba (hudební nástroje), Heinrich Ignác Biber.

Ve volném prostoru a na zdech jsou umístěny kopie středověkých listin, sochy (Jindřich z Lipé, hrnčíř, sv. Jiří), architektonické články, českolipská keramika, smírčí kříž, renesanční náhrobky a křídlový oltář, model města České Lípy a Nového Zámku, historický nábytek a další exponáty. V devíti prosvětlovacích schránkách na zdi si může návštěvník prohlédnout historické fotografie hradů, zámků, měst, plastik a cechovních památek.