Okresní soud hostí  historickou konferenci 100 let a Českolipsko

Jako odborná část doprovodného programu výstavy 100 let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se ve čtvrtek 20. září uskuteční ve Velkém porotním sále Okresního soudu v České Lípě historická konference s názvem 100 let a Českolipsko. Veřejnost má unikátní příležitost seznámit se zajímavými regionálními tématy uplynulého století v jinak málo přístupném, leč velmi reprezentativním českolipském sále. Vstup na konferenci je přes hlavní vchod budovy okresního soudu.
Konference bude zahájena v 10 hodin a její program je naplánován zhruba do 15 hodin. Plody svého bádání zde přednese několikero historiků i aktivních amatérských badatelů, kteří v regionu působí. Jejich vzájemné setkání je důležité pro předávání poznatků a budoucí spolupráci. Výtahy z jednotlivých referátů budou následně publikovány formou elektronického sborníku, přístupného na internetových stránkách českolipského muzea.
Na konferenci se představí devatero referujících, jejichž příspěvky jsou v harmonogramu seřazeny chronologicky. V dopoledním bloku zazní referáty Radka Andonova, Ladislava Smejkala, Michala Panáčka, Petra Karlíčka z Archivu města Ústí nad Labem a Michala Rádla z archivu v České Lípě. Odpoledne jejich místo zaujmou badatel Petr Fletscher ze Stružnice, Zdeněk Rydygr z Eduard Held Muzea, Tomáš Cidlina a Eliška Vavříčková, ředitelka Sklářského muzea Nový Bor.
Po zakončení konference v odpoledních hodinách bude účastníkům a posluchačům nabídnuta možnost komentované prohlídky výstavy 100 let v ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Historickou konferenci 100 let a Českolipsko s Vlastivědným muzeem a galerií spolupořádá Státní okresní archiv v České Lípě. Projekt byl realizován, stejně jako výstava 100 let a další části jejího doprovodného programu, s finanční podporou Ministerstva kultury.

Regionální historická konference

100 let a Českolipsko
Odborná část doprovodného programu výstavy 100 let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě
Místo konání: Velký porotní sál Okresního soudu v České Lípě, Děčínská ulice 390/2, Česká Lípa
Datum konání: 20. září 2018

Časový harmonogram konference

9:30
Prezence přednášejících
10:00
Zahájení konference
Zahajovací proslov Mgr. Milana Vencla, předsedy Okresního soudu v České Lípě
10:15
Radek Andonov: Posádkové město Česká Lípa 1915-1918
10:35
Mgr. Ladislav Smejkal (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě): Státotvorná funkce českých menšinových muzeí
10:55
Mgr. Michal Panáček: Nordböhmischer Excursions-Club a Český musejní spolek pro kraj Českolipský v České Lípě - aktivity dvou národnostních vlastivědných spolků v době před II. světovou válkou v jednom městě
11:15
Přestávka na kávu
11:40
Mgr. Petr Karlíček, PhD. (Archiv města Ústí nad Labem): Napínavá doba politické karikatury a satira Čechů a Slováků a českých Němců
12:00
Mgr. Michal Rádl (Státní okresní archiv Česká Lípa): Českolipský starosta Josef Thurner
12:20
Polední přestávka

13:20
Petr Fletcher: Poštovní úřad v Jezvé a příběh poštmistra Karla Schreibera
13:40
Ing. Zdeněk Rydygr (Eduard Held Muzeum): Zlá léta, o životě lidí na Zákupsku v letech 1938-1946
14:00
Mgr. Tomáš Cidlina (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě): Česká Lípa v přízni státníků, vztah města a prezidentské kanceláře
14:20
Mgr. Eliška Vavříčková (Sklářské muzeum Nový Bor): Zrod českého skla (1945-1958)
14:40
Zakončení konference

Fakultativně komentovaná prohlídka výstavy 100 let v ambitu Vlastivědného muzea a galerie

                

Zahajovací proslov Mgr. Milana Vencla a Mgr. Tomáše Cidliny

Radek Andonov: Posádkové město Česká Lípa 1915-1918

Mgr. Ladislav Smejkal: Státotvorná funkce českých menšinových muzeí

Mgr. Michal Panáček: Nordböhmischer Excursions-Club a Český musejní spolek pro kraj Českolipský v České Lípě - aktivity dvou národnostních vlastivědných spolků v době před II. světovou válkou v jednom městě

Mgr. Petr Karlíček, PhD.: Napínavá doba politické karikatury a satira Čechů a Slováků a českých Němců

Mgr. Michal Rádl: Českolipský starosta Josef Thurner

Petr Fletcher: Poštovní úřad v Jezvé a příběh poštmistra Karla Schreibera

Ing. Zdeněk Rydygr: Zlá léta, o životě lidí na Zákupsku v letech 1938-1946

Mgr. Tomáš Cidlina: Česká Lípa v přízni státníků, vztah města a prezidentské kanceláře

Mgr. Eliška Vavříčková: Zrod českého skla 1945-1958