JAN KOMÁREK (1904 - 1965)

plastiky ze sbírky VMG

Galerie chodba: 4. 3. - 31. 12. 2017

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá 3. března v 17. hodin v galerii soubornou výstavu sochařského díla Jana Komárka (1904 – 1965). Umělec narozený v Letovicích na Moravě byl vyučený kameník, absolvent kamenosochařské školy v Hořicích a nakonec vzorný student Akademie výtvarných umění ve třídě profesora Otakara Španiela (1881 – 1955).

Sochařovo dílo se vyvíjelo dvěma směry. Monumentální figurální sochařství a velká reliéfní díla. Díla, která oslavují těžkou, tvrdou i zručnou a technicky precizní lidskou práci. Druhým pólem jeho uměleckého úsilí jsou romantické, lyrické dívčí a ženské postavy.

Vrcholem jeho díla jsou paradoxně proti sobě stojící výtvory znázorňující postavu prezidenta Masaryka (1946) a sovětského maršála Stalina (1948). Obě sochy byly bohužel zničeny. Masarykovu sochu vytvořil pro rodné Letovice, Stalina stvořil pro Cvikov, kde měl letní ateliér.

Skutečným největším mistrovským dílem je Božena Němcová z roku 1940 a obrovský reliéf na Před startem, který byl v roce 1931 zhotoven pro Ústřední automotoklub v Praze.

Celá jeho sochařská pozůstalost byla jeho manželkou odkázána do českolipského muzea a její soubor ukazuje umělce mnoha zájmů, který by neměl být opomenut v historické řadě dějin českého sochařství první poloviny 20. století.