Karel IV. - 700 let od narození

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se připojuje k celostátním oslavám 700. výročí narození Karla IV. akcemi, které se budou konat hlavně v Památníku K. H. Máchy v Doksech. Vlastivědný spolek Českolipska si římského a českého krále připomene návštěvou hradů postavených Karlem IV. a přednáškou o bratru Zikmundovi.

 

Vlastivědný spolek Českolipska

23. 4. 2016: Hrad Karlsfried - celní hrad Karla IV. Výlet vlakem do Žitavy.

10. 9. 2016: Výlet na hrad Bezděz

8. 10. 2016: Výlet na hrad Oybin

3. 12. 2016: Nemilovaný král. Přednáška Miloslava Sovadiny o Zikmundovi Lucemburském. Začátek ve 14 hodin v klubovně.

Památník K. H. Máchy v Doksech

4. 5. – 26. 6. 2016: Máchovo jezero na mapách minulých století. Výstava historických map ze sbírky VMG v České Lípě.

4. 5. - 16. 10. 2016. Máchovo jezero v průvodcích. Výstava reprodukcí ze sbírek Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě.

5. 7. - 25. 9. 2016. Máchovo jezero - obrazy ze sbírky muzea, exlibris Pavla Formana.

1. 7. - 27. 10. 2016. Máchovo jezero v dílech výtvarných umělců 19. až 21. století.

13. 8. 2016: Doba největšího rozkvětu království českého. Pohádka, vystoupení a soutěže pro malé princezny
a pážata, řemesla.