Vlastivědný spolek Českolipska

Je spolek, založený za účelem šíření poznatků o historickém vývoji a přírodních poměrech na území, jehož jádrem je oblast sahající od Šluknovského výběžku až k Bezdězu a od Labe k Ještědu. Tyto cíle jsou naplňovány vydáváním vlastivědného sborníku Bezděz a dalších publikací a pořádáním přednášek a exkurzí ve společenskovědní a přírodovědné oblasti. Spolek byl založen v roce 1990 za účelem vydávání vlastivědného sborníku Bezděz. V roce 1997 došlo ke spojení spolku s obdobně zaměřeným Klubem přátel muzea, který působil při muzeu od roku 1967 s přerušením v letech 1972–1986. Členové Vlastivědného spolku Českolipska mají bezplatný vstup do expozic a na výstavy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a dostávají bezplatně sborník Bezděz.

Program vlastivědného spolku Českolipska   září - prosinec

ZÁŘÍ

21. září -  Českolipský klášter jako školské zařízení (1627 – 1882).
Specializovaná prohlídka budovy. Po skončení pokračujeme promítáním obrázků ze zajímavých historických míst kláštera v klubovně muzea.
exkurze, sraz ve 14. hodin před muzeem.
Vede Ladislav Smejkal

28. září100 let české školy.
Vycházka po trase velkého průvodu českolipských Čechů z roku 1932 od původní české školy v Moskevské ulici ke škole Tyršově. Nejdříve uctíme na městském hřbitově památku zakladatelů prvního českého školního výboru. 
vycházka, sraz ve 14 hodin před vchodem do městského hřbitova.
Vede Ladislav Smejkal

ŘÍJEN

12. října -  Profily otců českolipské vlastivědy. 175. výročí narození Antona Paudlera a Franze Hantschela.
klubovna muzea ve 14. hodin
Přednáška Ladislava Smejkala

19. říjnaČeská Lípa před 60 …50 … 30 lety. Stav města, perspektivy, skutečnosti …
klubovna muzea ve 14. hodin
Beseda Ladislava Smejkala a hostů o vývoji města v posledních desetiletích. Věnováno 30. výročí sametové revoluce.

23. října -  Vernisáž výstavy: Antonín Ulbricht (1880 – 1969), svědek 20. století.
klubovna muzea v 16. 30. hodin

28. října -  Občanské setkání ke 101. výročí vzniku Československé republiky.
státní svátek, sraz u Lípy svobody ve 14 hodin

LISTOPAD

9. listopadu - dušičkový výlet do Kamenického Šenova.
Návštěva historického sklářského hřbitova po více než deseti letech restaurátorské práce. Odjez linkovým autobusem z České Lípy autobusové nádraží v 9. 49 hodin. Předpokládaný návrat z náměstí v Kamenickém Šenově ve 13. 30 hodin.
Vede Ladislav Smejkal

16. listopadu - Přednáška našeho stálého hosta Dr. Ladislava Pytlouna. Téma bude sděleno dodatečně.sobota, klubovna muzea ve 14. hodin

23. listopadu -  Umělecké a historické památky naší vlasti, XVI. Díl: Nejzápadnější Čechy, Cheb, Mariánské Lázně, Teplá, Kynžvart
sobota, klubovna muzea ve 14. hodin
Přednáší Zdeněk Pokorný

30. listopadu -  Českolipský občan Antonín Ulbricht.
klubovna muzea ve 14. hodin
Přednáška Ladislava Smejkala o životě umělce – litografa, který prožil 68 let svého života v měnícím se městě.

PROSINEC

14. prosince - Vánoční setkání. Ladislav Smejkal s Veronikou Ličaverovou připomenou vánoční tradice. Současně vzpomeneme 50. výročí úmrtí Jana Maria Suryho (1912 – 1969), kněze v České Lípě. Seznámíme se s jeho vánoční hrou připravenou roku 1953 pro věřící v Katusicích.
klubovna muzea ve 14. hodin

 

Program akcí leden - červen 2019

LEDEN

12. ledna  Idea Národního muzea a Českolipsko v 19. a 20. století
klubovna muzea od 14. hodin. Přednáška Ladislava Smejkala k 200. výročí vzniku Národního muzea
 

19. ledna Umělecké a historické památky Francie VII – katedrály
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáška Zdeňka Pokorného

26. ledna Potomci slavných českých exulantů v kulturním životě Horní Lužice 
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáška Milana Turka z Liberce

 

ÚNOR

2. února -  Z počátků normalizace na Českolipsku 1969 - 1971
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáška Ladislava Smejkala

9. února, sobota – Niva Ploučnice mezi mostem a stadionem
sraz před muzeem v 10. hodin
Společná vycházka s Klubem českých turistů
Vede Ladislav Smejkal

16. února, sobota – Divoké orchideje a jiné skvosty lučních a lesních porostů Českolipska a Podještědí
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáška Petra Mužáka z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

23. února, sobota – Umělecké a historické památky naší vlasti XV – Malín – Jakub – Záboří nad Labem – Pardubice – Kunětická Hora
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáší Zdeněk Pokorný


BŘEZEN

2. března, sobota – Život pod Holým vrchem
sraz před kulturním domem Crystal v 10. hodin
Společná vycházka s Klubem českých turistů
Vede Ladislav Smejkal

7. března, čtvrtek – Náměstí T. G. Masaryka Č. Lípa v 16. hodin
Občanské setkání u příležitosti 169. výročí narození prezidenta Masaryka. Po skončení v 16. 30 hodin se koná v Maštálkově síni muzea vernisáž výstavy fotografií Miloslava Sovadiny, Krajiny a kompozice, uspořádaná u příležitosti jeho 70. narozenin

9. března, sobota – Jan Zhořelecký, třetí princ, syn Karla IV.
klubovna muzea od 14. hodin
Přednáší Miloslav Sovadina

30. března, sobota - Výroční členská schůze Vlastivědného spolku Českolipska
Salonek restaurace Kozlovna Skleník od 14. hodin

DUBEN

13. dubna, sobota - Jeden den v Ústí nad Labem
Vlakový zájezd. Odjezd z České Lípy hl. nádraží v 7. 38 hodin.
Prohlídka městského centra z hlediska architektury a historického vývoje. Návštěva městského muzea.
Návrat s odjezdem z Ústí nad Labem ve 13. 27 hodin nebo v 15. 27 hodin.

1. května, středa - autobusový zájezd do Hradce Králové
Odjezd z České Lípy v 7. 00 hodin od muzea.
Trasa: Česká Lípa – Hořiněves (rodný domek Václava Hanky) – Hradec Králové (historické centrum s katedrálou a bílou věží, „Zpívající stromy“, elektrárna Hučín s expozicí o obnovitelných zdrojích, největší sladkovodní akvárium v Baarově ulici).
Na zpáteční cestě zastávka ve Všestarech u pamětní desky Hynka Jirouše, legionáře a hrdiny II. odboje.
Předpokládaný návrat do České Lípy do 18. hodin
Cena: 300 Kč, platit možno u Ladislava Smejkala nebo Magdaleny Pujmanové v muzeu.

18. května, sobota - Jeden den v Chlumci nad Cidlinou -  z důvodu nemoci tento zájezd RUŠÍME!!!
vlakový zájezd k Mezinárodnímu dni muzeí
Odjezd z České Lípy hlavního nádraží v 6. 24 hodin.
Navštívíme zámek a seznámíme se s tradicí rodu Kinských. Městské muzeum v Loretě a historické centrum města.
Předpokládaný návrat s odjezdem z Chlumce nad Cidlinou v 15. 28 hodin.

15. června, sobota - autobusový zájezd do německého Podkrušnohoří
Z důvodu vysokého finančního navýšení (turistická sezóna) za autobusovou dopravu zájezd v tomto termínu RUŠÍME!!!
Podaří-li se nám na podzim dohodnout se na nižší ceně s dopravcem, zvolili bychom náhradní termín zájezdu, o kterém Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení 

26. června, středa - Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století.
Zapomenuté a zapomínané stránky dějin z dokladů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Vernisáž výstavy v Maštálkové síni. Začátek v 16.30 hodin.

Obsahy Sborníků Bezděz                 

Z historie vydávání sborníku Bezděz - více zde a zde

Další informace o Vlastivědném spolku Českolipska zde.    

Napsali o nás - více zde.

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2015     

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2016

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2017     

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2018