Knihař

Školní rok s prezentací řemesel uzavřel knihař

První červnovou sobotu proběhla ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě poslední z řady prezentací letošního školního roku, určených žákům volící si své budoucí povolání, a tou byl knihař. Tuto profesi detailně účastníkům grantové soboty představila muzejní knihovnice Magdalena Pujmanová.
Kniha byla donedávna a je stále jedinečným médiem, kterému lidstvo vděčí za přenos informací a rozvoj vzdělanosti. Magdalena Pujmanová přítomné žáky seznámila s historií knihařství a s technologiemi, jakými se knižní vazby zhotovovaly
a zdobily. Žáci dostali také informace o tom, kde se dá v České republice knihařství na úrovni středoškolské i vysokoškolské studovat. Součástí prezentace bylo i vysvětlení pojmů jako je knižní blok, ořízka, předsádka, přídeští a další. Na stole,
u kterého knihařka vedla teoretickou část prezentace, bylo vystaveno mnoho současných i historických knih, pomocí kterých vysvětlovala vývoj řemesla a technologické postupy, jakými knihy v různých obdobích vznikaly.
Nejpoutavější částí prezentace byla praktická část, která se odehrávala v knihvazárně s historickými, leč funkčními stroji, instalovanými v ambitu českolipského muzea. V muzeu sice nové knihy nevznikají, ale odborná knihovna odebírá celou řadu novin a časopisů, jejichž jednotlivé ročníky se vážou do vazeb právě v knihvazárně českolipského knihaře Miloše Vítka. Stroje z jeho dílny tak nejsou v muzeu pouhými exponáty, nýbrž zde po letech nacházejí i své původní uplatnění.
Práci knihaře si zde žáci mohli vyzkoušet na výrobě vlastnoručně lepených desek, zdobených pomocí historických razidel technikou barvotisku a ověřit si tak, zda by se jim tato zajímavá, leč náročná profese knihaře líbila jako jejich budoucí povolání.
Grantový program seznamující žáky základních škol nejen s tradičními řemesly, ale také s odbornými profesemi bude opět pokračovat začátkem nového školního roku.
Prezentace profese řezbář bude žákům představena tentokrát v Památníku K. H. Máchy v Doksech, a to v sobotu 6. září
v rámci 29. ročníku řezbářského sympózia.

informační karty                    katalog v expozici                    burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová