Služby badatelům

Poskytujeme publikace z odborné knihovny i ze sbírkových fondů, meziknihovní výpůjční služby, scanování, kopírování, veřejný internet. Služby jsou prezenční.
Otevírací doba: pondělí a úterý od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin
                       středa od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin
po domluvě i mimo otevírací dobu.

Knihovní řád

Badatelský řád

Ceník služeb