34. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií při AMG

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  7. - 9. září 2010

Konal se pod záštitou Ing. Lidie Vajnerové, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

Program semináře

Sponzoři a partneři semináře

Příspěvky na semináři
 
Nově zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy na Arbesově ulici hostila v druhém zářéovém týdnu
34. celorepublikový seminář komise muzejních knihovníků. Seminář se konal pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerové a zahájila ho starostka České Lípy Hana Moudrá.
Pořádání semináře putuje každý rok z instituce na instituci a na letošní rok bylo tímto úkolem poctěno právě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Důvodem k tomu bylo především letošní dvousté výročí od narození básníka Karla Hynka Máchy. Českolipské muzeum totiž spravuje básníkův památník v Doksech, a tak padla kromě pořádání nesčetných akcí souvisejících s významným jubileem na pracovníky muzejní knihovny a hlavně na její vedoucí Janu Fridrichovou
i odpovědnost za pořádání semináře komise muzejních knihovníků.
Hlavní část programu se odehrávala v budově nově zrekonstruované Základní umělecké školy v České Lípě. Po dobu dvou dní zde rokovalo a usnášelo se na sto dvacet knihovníků z desítek institucí po celé České republice. Byli zde zástupci Národní knihovny, Národního muzea, pracovníci z Památníku národního písemnictví, Vědecké knihovny v Olomouci a mnoha dalších větších či menších muzeí.
Hlavním tématem setkání byla digitalizace, díky které mohou do jinak vzácných a těžko dostupných tisků nahlédnout badatelé i zájemci, aniž by museli za tímto materiálem jezdit do vzdálených pracovišť a žádat o možnost do nich nahlédnout. Díky trendu digitalizace se tak mohou rozšířit řady badatelů a tím se zvyšuje možnost dalšího poznání
a povědomí o naší vlastní historii. Knihovníci mluvili hlavně o praktických aspektech onoho digitalizačního procesu.
Řešila se ale i další témata spojená s praktickým životem v muzejních knihovnách. Velkou odezvu sklidil příspěvěk
BcA. Radomíra Slovika z Univerzity Pardubice, který ve svém erudovaném příspěvku seznámil knihovníky s procesem záchrany textilního vzorníku, který restauroval právě pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě.
Vzácným hostem semináře, který měl tak poprvé za dobu svého konání mezinárodní účast byl doktor Uwe Kahl z německé Žitavy z knihovny Christiana Weiseho. Tento badatel se zajímá především o staré tisky české provenience, které se do Žitavy dostaly nejčastěji prostřednictvím českých pobělohorských exulantů.
Bohatý byl rovněž doprovodný program semináře, o který se prvního večera postaral Severočeský filharmonický sbor svým úterním koncertem v Biberově síni v bývalém augustiniánském klášteře a herečka Barbora Hrzánová, která připomněla divákům v Jiráskově divadle máchovskou tématiku tohoto roku.
Podle slov PhDr. Štěpánky Běhalové z Muzea Jindřichohradecka nasadili pracovníci českolipského muzea vysokou laťku všem, kteří budou pořádat další seminář. Ten příští by se měl podle kuloárních informací odehrát za rok v Českém Těšíně.

Napsali o semináři zde. Napsali o divadelním představení K. H. Mácha - Máj. Více zde.