Knihovník + kartograf

Závěr roku v muzeu patřil profesím knihovník a kartograf

První prosincová sobota ve Vlastivědném muzeu a galerii patřila profesím knihovníka a kartografa, respektive správci muzejního fondu starých map. Zakončil se tak první rok s prezentacemi odborných pracovníků muzea, které žákům Libereckého kraje zpřístupňují a poodhalují ne docela všední profese.
Program závěrečné prezentace roku 2013 obstaraly knihovnice Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Jana Fridrichová a Jaroslava Vondrová. V úvodu prezentace Jana Fridrichová vysvětlila žákům, co vše obnáší profese kartografa
a její studium. Kartografie má široké uplatnění a existuje mnoho jejích podoborů a dalších specializací. Jana Fridrichová se ve své praxi setkává hlavně s mapami starými, které jsou v muzeu v její správě. Vysvětlila žákům, jak se staré mapy ukládají, jak se o ně pečuje, jak se mapy restaurují a to vše si mohli přítomní žáci i prakticky vyzkoušet. Zajímavé však pro všechny účastníky prezentace bylo především nad mapami bádat a studovat je.
Na prezentaci kartografa navázala knihovnice Jaroslava Vondrová. Ta hovořila o různých náplních knihovníkovy práce a také přiblížila historii této zajímavé profese, pohovořila o starověkých, antických i středověkých knihovnách a přiblížila také podobu knihovnické profese dnes, včetně nových trendů, jako jsou on-line knihovny.
Více se soustředila na výklad o muzejních knihovnách, jejichž fondy obsahují buď vzácné staré tisky nebo budují a rozšiřují své fondy odborné. Připomněla také specifické součásti českolipských knihovních sbírek, jejichž součást tvoří také sbírka starých tisků, jež v muzeu a někdejším klášteře studovali augustiniánští mniši. Upozornila také na rozsáhlou sbírku map
a hudebnin, které jsou rovněž zastoupeny v knihovním fondu českolipského muzea. Do něho mohli přítomní žáci nahlédnout
v rámci praktické části programu.

informační karty knihovník            informační karty kartograf           katalog v expozici         
burza profesí a řemesel knihovník                    burza profesí a řemesel kartograf

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová