Exponát měsíce dubna – „Nové kostry a lebky ve sbírce muzea.“

Od 1. 4. do 2. 5. 2017

 

V měsíci dubnu představí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě v rámci krátkodobých výstav „exponát měsíce“ nové přírůstky koster a lebek ve své sbírce. Muzeum rozšiřuje soubor koster a lebek, které má ve své sbírce již z minulosti o nové a velmi zajímavé druhy živočichů. První kostry získalo muzeum ze školních sbírek a soukromých sbírek sběratelů. Soubor je doplňován především v posledních deseti letech, kdy v muzeu pracuje preparátor Michal Štěpánský. Ten se problematice stavění koster a lebek intenzivně věnuje a získal v této preparátorské činnosti velké zkušenosti. Především jeho zásluhou se soubor rychle rozrůstá i o exotické druhy živočichů. V souboru jsou zastoupeny všechny skupiny obratlovců. Máme zde kostry a lebky ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout kostru hada, želvy, drobných myší jako je rejsek nebo myšice i velkých druhů například ocelota. Bohatě budou zastoupeni také ptáci. Ukázky kostry žluny, koroptve, ťuhýka a dalších pěvců zvídavého návštěvníka jistě zaujmou. Také lebky si zaslouží pozornost. Postupně ukážeme lebky kajmanky dravé, hroznýše královského, pískomila mongolského, husy polní, výra, babirusy, agutiho a dalších druhů.
Obdobně jako ve vídeňském přírodovědném muzeu je i náš soubor koster a lebek velmi ceněn.
V průběhu měsíce dubna budeme kostry i lebky měnit, abychom jich ukázali co možná nejvíce. V našem kostráriu tak bude k vidění stále něco nového.

 Ing. Zdeněk Vitáček
Zoologie obratlovců
Přírodovědného oddělení
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě