Lesník, strážce přírody, preparátor

V muzeu byly představeny profese lesníka, strážce přírody a preparátora

V pokračování vzdělávacího grantu Libereckého kraje pořádaného ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se plán odklonil od schématu, ve kterém představovali své odborné profese zaměstnanci muzea. V říjnovém pokračování grantového programu byli přizváni též zástupci lesnických škol, neboť byla na programu prezentace lesníka a strážce přírody. Tyto specifické problematiky pak ještě doplnil muzejní preparátor Michal Štěpánský.
V úvodu představili svou školu a blíže pohovořili o lesnictví zástupci Střední lesnické školy ve Šluknově. Kromě představení práce a uplatnění lesníka v praxi měli přítomní žáci příležitost se doslechnout také o klubech sokolníků a trubačů, které při šluknovské škole působí a jejichž zástupci byli rovněž na této prezentaci přítomni. Sokolník sebou přinesl na ruce sokola, trubač o mysliveckém troubení nejen promluvil, ale také zahrál jednotlivé lovecké signály na borlici. Tyto veřejnosti málo známé obory vzbudily u studentů celou řadu dotazů a následná diskuze byla bohatá a pro žáky volící si svá povolání i velmi přínosná.
V další části dne se představila Střední škola hospodářská a lesnická Hejnice. Ta představila školu a obory, které vyučuje
a zvýšenou pozornost věnovala oboru lesního mechanizátora. Práci dřevorubce pak mohli přítomní žáci vidět na živo i během praktické ukázky v klášterní zahradě.
Na bohatý lesnický program dne navazovala prezentace RNDr. Miroslava Honců, který zasvětil přítomné do problematiky strážců přírody. Seznámil žáky s tím, jaké jsou jejich úkoly a jaké problémy musí řešit. Dalším muzejníkem, který představil svou profesi byl Michal Štěpánský, který přiblížil tajemnou a nevšední profesi preparátora. Jeho prezentace se stylově odehrávala ve výukovém prostoru myslivecké výstavy, na které byla k vidění práce preparátora v podobě mnoha vystavených exponátů vycpaných zvířat a ptáků. V rámci preparátorské pracovní dílny pak Michal Štěpánský dokončil spolu s žáky téměř celý exponát vycpané lišky a přitom zodpověděl mnoho dotazů, týkajících se právě jeho neobvyklé profese.

informační karty lesník          informační karty strážce přírody         informační karty preparátor
katalog v expozici lesník + strážce přírody          katalog v expozici preparátor
burza profesí a řemesel lesník + strážce přírody     burza profesí a řemesel preparátor

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová