Rok Karla Hynka Máchy

Před 200 lety – 16. listopadu 1810 se v Praze narodil Karel Hynek Mácha, nadaný spisovatel, básník, malíř a vášnivý cestovatel. S naším regionem je velmi úzce spjato jeho dílo, inspiraci nacházel ve zdejší půvabné krajině, kterou často navštěvoval. Stal se představitelem romantismu, jeho krátký život byl rozporuplný. Za svého života nebyl pochopen, teprve později vznikl Máchovský kult, který souvisí i s naším regionem. Je po něm pojmenováno Máchovo jezero, oblast kolem Bezdězu je nazývána Máchovým krajem.

Svazek obcí Máchův kraj, Městské kulturní zařízení v Bělé pod Bezdězem, Městská knihovna v Doksech, Hrad Bezděz a obec Bezděz, SKIP a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě na oslavu jeho výročí připravili tyto akce:

Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu v Brně a v  Praze

Máchovi v patách (pořádala Městská knihovna v Doksech)

Pozvali jsme Vás na 7. ročník turisticko-kulturního-didakticko-etapového putování ve stopách básníkových na místa známá
i téměř neznámá, ale krásná a zajímavá, která by byl jistě navštívil, kdyby mu to čas jeho žití dovolil.

27. 3. – Máchovské putování na zámek Loučeň aneb Mácha jako divadelník.
10. 4. – Z Katusic na Bezděz aneb Proč K. H. Mácha nenapsal Květen.
15. 5. – Ze Mšena Kokořínskem aneb Za Máchovými Cikány.
28. 5. – Noční výstup na Bezděz z Doks po Máchově stezce aneb Máchovské listování v minulosti. S večerním koncertem Štěpána Raka a Alfreda Strejčka a dalším programem.

9. 4. - 9. 5. – Májové inspirace. Výstava třinácti umělců, kteří se nechali inspirovat básní Máj. V galerii a jídelně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

1. 5. - Křest máchovského aršíku známek Jana Kavana- v památníku K. H. Máchy v Doksech. Napsali o akci Fotogalerie zde.

1. - 31. 5. – Výstava Místa spatřená a milovaná. V památníku K. H. Máchy v Doksech.

26. a 27. 5. – S Máchovu v báglu. Cyklus besed s Ivanou Březinovou nad její knihou Básník v báglu. Pořádala městská knihovna v Doksech.

28. 5. – Máchovské sympozium. Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků ZUŠ Máchova kraje. /Témata soutěže: K. H. Mácha - jak ho vidím já, Ilustruji Máj, Máchovská krajina mýma očima/. Sympozium je určeno pro knihovníky, učitele a všechny zájemce o Máchu, jeho dílo a také region, kde sbíral inspiraci ke svému dílu. Máchovské sympozium se uskuteční na zámku
v Doksech. Oceněné práce ZUŠ Česká Lípa zde.

8. 6. – Mácha známý neznámý. Máchovská vědomostní soutěž žáků ZŠ okresu Česká Lípa. Památník K. H. Máchy
v Doksech.

9. - 25. 7. - výstava Tajemný KHM. Která podoba K. H. Máchy se Vám líbí?
Více než 150 let se nejznámější čeští výtvarníci snaží zachytit Máchovu tvář. Pro mnohé české umělce se podoba velkého romantického básníka stala inspirací. Třicet nejznámějších výtvarníků přiblíží tajemnou Máchovu postavu. Najdeme zde vyobrazení od Cyrila Boudy, Karla Svolinského, Mikoláše Alše, Maxe Švábinského, Jana Zrzavého, Ludmily Jiřincové a dalších umělců. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – ambit Svaté schody.
V květnu se tato výstava uskutečnila také v Kanadě ve Vancouveru v cofee shopu s galerií ESQUIRE HOUSE.

6. 8. - 12. 9. – Divadelní kostýmy – od myšlenky k realizaci. K. H. Mácha jako herec-ochotník. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Ambit Svaté schody.

15. 8. - 15. 9. – Mácha na starých pohlednicích. Portrét básníka, úryvky z jeho tvorby, Máchův pomník - to vše a ještě více na starých pohlednicích. Badatelna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

7. 9. – Severočeský filharmonický sbor. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

8. 9. - Jiráskovo divadlo: K. H. Mácha - Máj. Máchova velebáseň jara, lásky a smrti v podání Barbory Hrzánové. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

8. - 12. 9. – Máchovské řezbářské sympozium.  V rámci konání XXV. řezbářského sympozia dvanást uměleckých dřevosochařů z různých koutů Čech, kteří budou ztvárňovat podobu věčného básníka do dřeva. Památník K. H. Máchy
v Doksech.