František Jakub Jindřich Kreibich – kartograf a meteorolog
(25. 7. 1759- 17. 12. 1833)

Fr. J. Kreibich pocházel z Kamenického Šenova, byl litoměřickým kanovníkem a žitenickým  farářem. Jeho předkové byli skláři, kteří žili v Kamenickém Šenově již v 17. století. Byl čestným členem Společnosti vlasteneckého muzea v Praze.  a významným českým kartografem
a meteorologem. Věnoval se také astronomii a topografii. Od 1790 aktualizoval někdejší Müllerovo mapování a opravil nedostatky Schallerovy rozsáhlé Topographie des Königreichs Böhmen (Praha-Wien 1785-1791).

Do české kartografie vnesl několik novinek, jako je  uvádění nadmořských výšek a přehlednější znázorňování terénu nikoli dosud užívanou formou stylizovaných značek pro kopce, ale šrafováním. Zeměpisné souřadnice důležitých míst mu opatřoval ředitel pražské hvězdárny Alois David.  Kreibich nově zmapoval také šestnáct českých krajů počínaje Charte vom Berauner Kreise des Königreichs Böhmen (Praha 1820, podruhé samostatně 1826) a konče posmrtně vydanými Charte vom Buntzlauer Kreise des Königreichs Böhmen (Praha 1834) a Charte vom Leitmeritzer Kreise des Königreichs Böhmen (Praha 1834).                                

Dlouhou dobu patřily jeho mapy mezi nejlepší a velmi užívané cestovní mapy.

Fr. J. Kreibich též pořídil kopii unikátně chované Klaudyánovy mapy Čech z přelomu let 1517/1518. Kopie provázela novou edici Bílejovského Historie církevní (Praha 1816) a teprve v této podobě počal být Klaudyánův přínos české kartografii vnímán také širší veřejností. Byl nejen nadšený kartograf, ale také meteorolog. Ve svém působišti na faře v Žitnicích pravidelně celou řadu let zaznamenával důležité meteorologické údaje (teplotu, srážky atd.).