Dny evropského kulturního dědictví  2016 - Památky a komunity

10. 9. - 11. 9. 2016 Vstup zdarma  ve Vlastivědném muzeu a galerii i všech pobočkách!

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

EHD zpřístupňují pro širokou veřejnost co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti může být tento den vstup volný nebo bývá také nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.).

V sobotu 10. září 2016 se uskuteční v galerii Vlastivědného muzea v České Lípě vernisáž dvou výstav. Slavností zahájení proběhne v 15 hodin v rámci EHD, kterých se českolipské muzeum pravidelně účastní.