MICHAL NAWKA

(22. 11. 1885 Radwor – 16. 3. 1968 Budyšín)

Lužickosrbský spisovatel, básník, publicista, překladatel a učitel Michal Nawka se zapsal
do paměti a dějin České Lípy. Do města přijel
na pozvání  učitelů z inspektorátu menšinových škol v roce 1930, kde působil jako lektor
v kurzech lužické srbštiny. Díky kurzům se učitelé naučili základům slovanského jazyka.
O tom, že se zapsal do srdcí občanů České Lípy svědčí skutečnost, že po něm byla v roce 1945 pojmenována ulice. Do současnosti se nachází ve čtvrti Holý vrch Nawkova ulice. Nawka byl aktivním členem lužickosrbských spolků, skládal duchovních písně a sbíral lidovou slovesnost. Byl redaktorem Sokolských listů a časopisu Katolski Posoł.  

Od roku 1903 byl členem Matice srbské. Z jeho literární tvorby jsou známé především básně a říkanky pro děti.

Vzpomínka na Bohumila  Malotína - hudebníka, sběratele starých tisků, přítele Lužických Srbů, milého a laskavého člověka.

Bohumila Malotína zajímali  osudy Lužických Srbů. Už za brněnských studií navázal kontakt se Společností přátel Lužice
a navštěvoval kurzy lužické srbštiny.
Po přesídlení do Prahy se stal aktivním členem Společnosti přátel Lužice při Společnosti Národního muzea – zde přednášel pražské veřejnosti prakticky neznámé skladby lužickosrbských autorů.

Spolu se svou manželkou Miriam měli společnou zálibu – lásku ke knihám, která u něj přerostla v obrovský sběratelský zájem o staré tisky. Do všech knih  vlepoval  svoje nápadité exlibris – se symbolem rytíře ve zbroji.
Sbírka knih je  bohatá a obsažná, její skladba odpovídá celé šíři zájmů jejího sběratele – nalezneme zde cenná vydání Biblí, knihy  lékařské,  knihy o hospodářství, právu, písně, kramářské písně, učebnice, časopisy a lužickosrbské tisky.

Českolipskému muzeu odkázal celou svou jedinečnou sbírku tisků a mezi nimi knihy Michala Nawky.