Motýlí noc

V tomto roce byla pořádána pro veřejnost akce entomologického ducha v obci Prysk, za účasti 54 dospělých účastníků. V nivě potoka Pryského potoka při penzionu Koruna byla instalována dvě odchytová plátna s UV zdrojem, na něž se v průběhu noci nalákalo množství fototaxního hmyzu, vč. dvou druhů lišajů (viz foto lišaj vrbkový). Jelikož průběžně deštivé počasí znemožňovalo setrvávat déle u pláten, byly v prostoru penzionu promítnuty tři entomologické přednášky. Krom živého hmyzu zachyceného na plátnech byla k prohlédnutí výstava sbírky motýlů z depozitáře VMG CL reprezentující naší i světovou faunu. Rozebrána byla běžná lapací past na „obtížný hmyz“ a determinován její obsah po dlouhodobější expozici. Celkový program byl ukončen okolo 4. hodiny ranní! Zájem dětí i úsměvy rodičů potvrdily úspěšnost akce, což je zřejmé z přiložené fotodokumentace Vojty Hejduka (SŠZZ Libverda, Děčín) a Veroniky Ličaverové (VMG CL).