MOTÝLÍ NOC

Pátek 13. 7. 2018, od 19.00 hod

Setkání v Prysku v penzionu U Šmídů

13. pátek, července letošního roku, patřil v Prysku opět hmyzímu tématu nejen z řad motýlů. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (VMG CL) ve spolupráci s ekoporadnou Orsej a Entomologickým klubem při Labských pískovcích uspořádalo při penzionu Koruna v pořadí již 3. Motýlí noc. Za účasti entomologů z Českolipského, Libereckého a Ústeckého muzea a Správy NP České Švýcarsko byla zajištěna odborná stránka ve venkovních prostorách i v penzionu s přednáškovou částí.

Krom promítnutého shrnutí činnosti přírodovědného oddělení VMG CL za rok 2017 bylo hlavní téma Bezobratlých hostů našich domácností, které se dotýká „chtě, nechtě“ nás všech v panelových a rodinných domech i v rekreačních objektech. Doplňující drobná expozice z depozitáře VMG CL v letošním roce zahrnovala výběr tuzemských i exotických druhů motýlů z čerstvě rekonstruované sbírky pana R. Říhy z Rumburka, která je zde kompletně uložena.

Za penzionem byly instalovány dva UV-lapáky a tři osvětlená plátna, kde během nočního příletu se podařilo determinovat 40 druhů motýlů z 10 čeledí. Jako každý rok jsou nejatraktivnějšími zástupci nočních motýlů lišajové, z nichž letos přilétlo 5 druhů! Celou druhovou skladbu dozdobil nakonec krásný přástevník medvědí. Akci navštívilo celkem 58 lidí, což bylo pro celkové prostory a uvolněnou atmosféru zcela optimální.

Za pořadatele bychom rádi poděkovali majitelům Penzionu Koruna, rodině Šmídů, za milé prostředí i občerstvení všech přítomných. Kolegům V. Hejdukovi a P. Machačkovi děkujeme za fotodokumentaci akce. Pro další roky se snad budeme moci opět těšit na léto i v rámci pokračování této přírodovědné akce a stejně bohatou návštěvnost, která je dokladem zájmu o tuto méně nápadnou součást naší přírody. Kompletní výsledky jsou připravovány k publikaci na webu a v Listech Entomologického klubu.

Lukáš Blažej, VMG CL

Bližší informace u zoologa bezobratlých Bc. Lukáše Blažeje   - blazalukas@gmail.com, 739 089 629