MOTÝLÍ NOC

pátek 12. 7. 2019, od 19.00 hod

Setkání v Prysku v penzionu u Šmídů

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Entomologický klub při Labských pískovcích, pořádají „Motýlí noc“ - vzdělávací akci určenou nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi. Na co se návštěvníci mohou těšit? Na dvě světelné lapací plochy, nainstalované v údolí Pryského potoka, na determinaci zachyceného hmyzu a také na populárně naučný výklad. Připravena bude k prohlédnutí mini expozice „Motýli a brouci ČR a světa“, vědomostní a tvůrčí stanoviště. Při nepříznivém počasí bude přednáškový program odprezentován mimo venkovní prostor, a bude zaměřen nejen na motýly. Zájemci si mohou přinést k odborné determinaci také vlastní entomologické sběry z domácích lapačů. Pro noční pohyb venku doporučujeme vzít vlastní baterku.

Bližší informace u zoologa bezobratlých Bc. Lukáše Blažeje

blazalukas@gmail.com, 739 089 629

Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a Entomologickým klubem při Labských pískovcích, za finančního přispění Libereckého kraje.