Mezinárodní den muzeí 2016

 

Na letošním Mezinárodním dni muzeí jsme návštěvníkům předvedli, co se v České Lípě vyrábělo před dvěma sty lety. Využili jsme k tomu obnovenou expozici Kartounářství na Českolipsku. Ruční potisk látek má v našem regionu velkou tradici. Na Českolipsku vznikla první kartounka v Čechách, působil zde Jan Josef Leitenberger, který je považován za zakladatele velkoprůmyslu v Čechách. Ve 40. letech 19. století bylo Českolipsko druhou nejvýznamnější kartounářskou oblastí v českých zemích.
Po krátkém seznámení se s různými druhy forem a ručním potiskem látek měli jak děti tak i dospělí možnost vyzkoušet si ruční tisk. Někteří si přinesli i trička a potiskali si je podle svého vkusu. Malí návštěvníci si také mohli zkusit srovnat rozstříhané vzory a přiřadit je do správného políčka podle motivů.
Součástí akce byla výstavka dřevěných, vytloukaných a z kompozitu vyrobených forem a ukázka různých druhů vzorů.

Reportáž Českého rozhlasu Sever zde

Magdalena Pujmanová